התקשוב הוא אגף חדש במשרד האוצר

יום ד', 26 בדצמבר 2012

התקשוב הוא במעמד של אגף חדש במשרד האוצר – כך אמרה הממונה על התקשורת הממשלתית, כרמלה אבנר בועידת "כלכליסט".
הדוברת ציינה כי "במציאות של ימינו המלחמות והעימותים מתקיימים גם במדיה התקשורתית והחברתית, כאשר פגיעה בסמלי שלטון מהווה גם פגיעה בתדמית החוסן הלאומי. במבצע "עמוד ענן" חווינו התקפות בסדר גודל שלא ראינו קודם על אתרי הממשלה. פעילות אגף התקשוב הממשלתי בעת המבצע התמקדה במתן מידע לציבור באתר WWW.DAROM.CO.IL  , ובשמירה על זמינות ורציפות השירות המקוון הממשלתי".

"אנו נמצאים בעיצומו של תהליך בו מספר גדל והולך של  שירותים בכלל, ושירותים ממשלתיים בפרט, מונגשים לציבור באמצעות טכנולוגיה, ולכן ישנה חשיבות עליונה בהגנה על מערכות אלו". 

"השירות לציבור שניתן על ידי אגף התקשוב הממשלתי בשעת חירום, מתבטא בהגנה על סמלי שלטון ובהנגשת מידע באמצעים טכנולוגים".

"התקשוב ממשלתי הינו אגף חדש במשרד האוצר שאחראי על תכלול הטכנולוגיה והמחשוב במשרדי הממשלה, בימים אלה מוקמת תחתיו היחידה לשיפור השירות לציבור ולהפחתת הנטל לבירוקרטי . בין היתר ,תפקיד היחידה הוא לקדם ולייעל תהליכי עשיית עסקים בישראל, מהלך שיתרום לכלכלה בישראל".

"כחלק מפעילות התקשוב הממשלתי אנו מארחים ומפעילים את אתרי האינטרנט של משרדי הממשלה, ואחראים על הנגשת המידע, הסטנדרטים, ועל זמינות ורציפות האתרים".