ויכוח בהודו על העדפת ייצור מקומי

יום א', 23 ביוני 2013

מאת משה שלו עורך ראשי SoftNnews

 

בהודו  דואגים לתעשייה המקומית.

הממשלה  הביעה לאחרונה חששות בנוגע לאמות המידה של המדיניות הידועה בשם גישה
מועדפת לשוק - PMA  והציעה לבטל את הקשר בין המונחים "ביטחון" ו"אתרי הייצור" במסגרת
המדיניות, וכן הזהירה כי הכללים החדשים עלולים להצמיח עיוותים במשק.

המשרד  לפיתוח כלכלי טען כי את המטרות הביטחוניות ניתן להשיג באמצעות ביקורת ספרים, וגם הציע כי יש לדון בסוגיות אלו בנפרד, תוך שהוא מליץ על עיכוב ביישום מדיניות זו עד לקבלת אומדן משביע רצון באשר ליכולות של הייצור המקומי.
התאחדות המפעילים הסלולריים של הודו גם דרשה להתיר לחברות הייטק בינלאומיות בעלות אוסף
מוצרים נרחב להמשיך ביבוא, במיוחד את היבוא של מוצרים בעלי רמת מורכבות גבוהה ומוצרים
שצריכתם בשוק ההודי נמוכה עד בינונית.
העיתון  Economic Times  המביא מדיע זה מציין כי המועצה לביטחון לאומי תומכת במדיניות המקומית בנוגע לציוד טלקום. בהתאם לחדשות שדווחו בעיתונות  המועצה לביטחון לאומי - NSC  - נתנה גיבוי
ותמכה במדיניות המוצעת של המחלקה לטלקום שנועדה לקדם ייצור מקומי של ציוד טלקום וזאת
ממניעים ביטחוניים.
המועצה מצטטת מתוך דו"ח של לשכת הביון של הודו, אשר הזהירה מפני יצרנים סינים של ציוד
טלקום, המועצה לביטחון לאומי טענה כי הדרך הטובה ביותר לטפל בסוגיה זו היא להבטיח כי הודו
מאיצה את התהליכים להקמתם של מפעלי ייצור בתוך המדינה.
המועצה לביטחון לאומי אמרה כי למרות שמספר מדינות, לרבות ארה"ב ואוסטרליה, אכן חסמו את
היצרנים הסינים מלספק ציוד כזה, ייתכן כי מדיניות זו לא תהיה מעשית עבור הודו מאחר והיא עלולה
ליצור קרטלים מונופוליסטיים בשוק ההודי עצמו. במקום זאת, המועצה הציעה גישה דו ראשית לטיפול -
בסוגיה זו, גישה הכוללת עידוד היצרנים המקומיים של ציוד טלקום והפעלת אמצעים המחזקים את
היכולת לבחון ולאשר ציוד בעל רגישות ביטחונית.
כל זאת, בקו אחד עם המדיניות המוצעת של המחלקה לטלקום המחייבת ספקי ציוד להקים יחידות
ייצור בהודו עצמה.