ועדת הכלכלה של הכנסת מגלה את האלקטרוניקה

יום א', 25 במאי 2014

ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ אבישי ברוורמן, הצטרפה היום לפרויקט "כנסת ירוקה" – והפכה לוועדה הירוקה הראשונה בכנסת. הוועדה תוביל פיילוט במסגרתו הצעות הנוסח לדברי החקיקה הראשית וחקיקת המשנה יועברו לחברי הכנסת באמצעים אלקטרוניים (טאבלטים או מחשבים ניידים) והדפסתם תצומצם באופן משמעותי.

ועדת הכלכלה היא מהוועדות המובילות את החקיקה בכנסת, ולפי ההערכות המהלך יאפשר לחסוך בכ-30 אלף הדפסות בשנה. לקראת השקת הפיילוט הודה היו"ר ברוורמן לחברי הוועדה על ההתגייסות לפרויקט, ואמר כי "שיתוף הפעולה של חברי הכנסת בוועדה יסייע להתנהלות סביבתית נכונה יותר ויביא לחיסכון הן בכמויות הנייר המודפס והן בעלויות".


במסגרת הפרויקט תעביר מזכירות הוועדה את הנוסח הרלוונטי לכל ישיבה וישיבה ישירות למכשירים האלקטרונים שיסופקו בדיונים לחברי הכנסת. כמו כן, נציג מאגף טכנולוגיה ומחשוב של הכנסת ילווה את הפיילוט במהלך כל אחת מישיבות הוועדה וייתן מענה לתפעול המכשירים ולכל שאלה שתתעורר.


מדובר בפרויקט רב-שנתי, שמטרתו להפוך את הכנסת לבית שבו תפיסת הקיימות (תפיסה רב-ממדית ובין-תחומית הבוחנת את כלל חיינו בהיבטים של סביבה, חברה וכלכלה) היא התפיסה המכוונת את התנהלותו.