זהירות ממזייפי תו תקן

יום ה', 14 ביולי 2011

מכון התקנים הישראלי הגיש, ביום ראשון 10.7.11, קובלנה פלילית נגד חברה אשר סימנה את מוצריה בסימן תו-תקן בזמן שהמוצרים לא נבדקו ולא אושרו על-ידי המכון.

בקובלנה הפלילית מואשמת החברה, ה' מ' שינגוט בע"מ ממפרץ חיפה, כי סימנה את סימן תו-תקן על-גבי חלקי מנורות ללא רשות מהמכון. הקובלנה הפלילית הוגשה על-ידי המכון באמצעות עו"ד שי מרקוס. הגשת קובלנה פלילית על-פי פקודת סימני המסחר אינה דבר שכיח וזו הפעם השנייה במהלך החודשים האחרונים בה מכון התקנים עושה שימוש בכלי זה.

יצרני מצרכים המתאימים לדרישות תקן יכולים לקבל היתר מהמכון לסמן את מוצריהם בסימן ה"מחוגה" המוכר, אך הליך קבלת ההיתר מורכב ממספר שלבים וכרוך בבירורים ובדיקות הנערכות אצל מפעל היצרן.

"על-פי חוק התקנים, אסור לתאר מצרך בדרך העלולה לעורר את הרושם כאילו הוא מתאים לתקן" אומר אלי כהן-קגן, מנהל אגף איכות והסמכה במכון התקנים. כהן-קגן מוסיף: "מטרתנו היא לשמור על שלום הציבור ולמנוע הטעיה לגבי מוצרים הנרכשים על-ידיו. פרסומים מטעים יוצרים את הרושם כאילו מכון התקנים משגיח ומפקח על איכות המוצר, כשאין הוא עושה כן. מכון התקנים החל במהלכים אשר מטרתם להטמיע בציבור את התודעה, שהסימון בסימן תו-תקן מהווה ערובה לעמידה בדרישות התקן. במסגרת פעילות ההסברה והאכיפה בכוונתנו להמשיך ולנקוט בכל האמצעים נגד יצרנים, יבואנים ומשווקים העושים שימוש במוניטין של מוסד תו התקן, תוך פגיעה בצרכנים וביצרנים אשר עומדים בדרישות המחמירות".