זינוק ביצוא מוצרי טכנולוגיה עילית

יום ד', 15 במאי 2013

יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית (המהווה כ-48% מכלל היצוא התעשייתי למעט יהלומים) עלה בפברואר-אפריל 2013, על פי נתוני המגמה, ב-17.7% בחישוב שנתי. זאת, לאחר ירידה של 7.3% בחישוב שנתי בנובמבר 2012-ינואר 2013.

נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייות ביצוא ענף רכיבים אלקטרונייםשעלה ב-41.2% בחישוב שנתי (עלייה של 2.9% בממוצע לחודש) וביצוא ענף התרופות שעלה ב-14.8% בחישוב שנתי.

 יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית(31% מכלל היצוא התעשייתי) עלה ,על פי נתוני המגמה, ב-3.9% בחישוב שנתי בפברואר-אפריל 2013, לאחר ירידה של 1.8% בחישוב שנתי בנובמבר 2012-ינואר 2013.

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית(16% מכלל היצוא התעשייתי) עלה בשלושת החודשים האחרונים ב-9.2% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 2.5% בחישוב שנתי, בחודשים נובמבר 2012-ינואר 2013.

נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה ביצוא ענף כרייה וחציבה ב-38.0% בחישוב שנתי (עלייה של 2.7% בממוצע לחודש). לעומת זאת, ירד יצוא ענף מוצרי מתכת בסיסית ירדב-16.7% בחישוב שנתי.