חברות טכנולוגיה גבוהה בין הנגועות בשוחד

יום ב', 7 בנובמבר 2011

 מדד משלמי השוחד הבינלאומי לשנת 2011 של ארגון שקיפות בינ"ל (Transparency International)  מדרג 28 מדינות מובילות ביצוא בינ"ל ואזורי על פי הסבירות שחברות עסקיות בהן ישלמו שוחד במסגרת עסקאות מחוץ לגבולות המדינה. חברות מרוסיה וסין, אשר השקיעו 120 מיליארד דולר מעבר לגבולות המדינה בשנת 2010, נתפסות כבעלות הנטייה הגדולה יותר לשלם שוחד בחו"ל. חברות מהולנד ושוויץ נתפסות כבעלות הנטייה הנמוכה ביותר.

מציאת מענה לבעיית השוחד הבינ"ל נמצאת גבוה בסדר העדיפויות של הקהילה הבינ"ל. לפני שנה, קבוצת 20 הכלכלות המובילות (G20) התחייבה להתמודד עם תופעת השוחד הבינ"ל על-ידי השקת תכנית פעולה נגד שחיתות. דו"ח ההתקדמות של קבוצת העבודה המפקחת על תכנית הפעולה, אשר מנהיגי ה-G20צפויים לאשר מחר בוועידה בקאן, יצביע על צעדים שננקטו ע"י מדינות ה-20Gסין, רוסיה, אינדונזיה והודו, על מנת להוציא מחוץ לחוק את תשלום השוחד הבינ"ל. ארגון שקיפות בינ"ל מברך על הדו"ח וקורא להטמעה מהירה של הצעדים העתידיים נגד שחיתות המוזכרים בו.

"בפגישתן בקאן  ממשלות ה-G20חייבות להתמודד בדחיפות עם נושא השוחד הבינ"ל. חקיקה חדשה בקרב מדינות ה-G20היא הזדמנות לספק כלכלה גלובלית הוגנת ופתוחה יותר, היוצרת את התנאים להתאוששות איתנה ואת היציבות של צמיחה עתידית. ממשלות יכולות לפרסם בבית את ההתקדמויות שהושגו על ידי השקעת משאבים בחקירות ותביעות בגין תשלום שוחד בינ"ל, כך שיהוו גורם הרתעה אמיתי להתנהגות לא-אתית ולא-חוקית" אומרת יו"ר שקיפות בינ"ל, יוגט לאבל.

 

השפעת השוחד

בסקר, מנהיגים עסקיים בינ"ל דיווחו על מידת השכיחות בה חברות משלמות שוחד לעובדי ציבור במטרה, לדוגמא, לזכות במכרזים ציבוריים, להימנע מרגולציה, להאיץ הליכים ממשלתיים או להשפיע על מדיניות.

עם זאת, הסבירות שחברות ישלמו שוחד לעסקים אחרים היא כמעט זהה, כך על פי הדו"ח שמתפרסם היום, אשר בוחן לראשונה שוחד בין עסקים. ממצא זה מצביע על כך, ששחיתות אינה רק דאגת הסקטור הציבורי, אלא גם הסקטור העסקי, והיא נושאת עמה סיכונים כספיים וסיכוני מוניטין לחברות המעורבות.

"אין ספק ששוחד נשאר פעילות עסקית שגרתית עבור יותר מדי חברות והוא מהווה חלק בעסקאותיהן, לא רק אלו הנעשות עם עובדי ציבור. בנוסף, חברות הנכשלות במניעת שוחד בשרשרת האספקה שלהן מסתכנות בתביעה בגין פעולות העובדים והשותפים העסקיים", אומרת לאבל. 

                                      

מדד משלמי השוחד הבינלאומי לשנת 2011 בוחן גם את הסבירות של חברות ב-19 סקטורים ספציפיים לעסוק בשוחד ולהפעיל לחץ מופרז על ממשלות:

  • חברות עבודות ציבוריות ובניה קיבלו את הציון הנמוך ביותר בסקר. זהו סקטור בו לעקיפת הרגולציה וביצועים נמוכים  יכולה להיות תוצאה הרסנית על בטחון הציבור.
  • סקטור הנפט והגז נראה גם הוא כבעל נטייה גבוהה במיוחד לשוחד. חברות הפועלות בניגריה העשירה בנפט כבר נקנסו בלמעלה מ-3.2 מיליארד דולר ב-2011-2010 בגין שוחד לעובדי ציבור.

###

עמותת שקיפות בינלאומית- ישראל  מקדמת נורמות של שקיפות ואתיקה כחלק מהמאבק לצמצום השחיתות בחברה הישראלית. שקיפות בינ"ל-ישראל  היא הסניף הישראלי של הארגון הבינלאומי Transparency International