חברת אוויה השלימה את רכישת רדויזן

יום א', 10 ביוני 2012

חברת אוויהמדווחת על סיום רכישת חברת רדויז'ן ספקית  של טכנולוגיות שיחות ועידה באמצעות וידאו(Videoconferencing)  ו"פגישות" אישיות  באמצעות וידאו(Telepresence)   על גבי רשתותIP  ורשתות אלחוטיות.

צוין כי באמצעות הרכישהתספק אוויה ללקוחותיה חבילות פתרונות וידאו משולבים, הניתנים לתפעול בשילוב רכיבים של מערכות אחרות(Interoperable)- ביחס עלות תועלת גבוה, קלים לשימוש, באיכותHD   שלמוצרים משולבי וידאו ויכולת להתחבר אוטומטית למגוון עזרים ניידים כוללApple iPad®  , Google Android™ 

לפי העסקה שאושרה על ידי הנהלת כל אחת מהחברות, יקבלו בעלי המניותשל רדויז'ן 11.85 דולר למניה, כאשר ערך העסקה הכוללת, עומד על 230 מיליון דולרבקירוב. רדויז'ן תפעל כחברת בת בבעלות מלאה של המותג אוויה.
עם סגירת הרכישהתעניק אוויה פתרונות שיתופיות וידאו פתוחים המתאימים לארגונים בכל גודל.

סל המוצרים המשולב נותן פתרונות להתמודדות עם מצבים של חוסרקישוריות, מורכבות ומחיר גבוה, המגבילים את השימוש בוידאו על ידי עסקים ככלילשיתופיות. שתי החברות ירחיבו את שיתופיות הווידאו בתוך הארגון ומחוצה לו, לכלמערכת של משתמש הקצה, ללא תלות במיקומו והמכשירים בהם משתמש.

ו