חברת יעוץ זרה מתכננת מחירי החשמל

יום ב', 9 בדצמבר 2013

רשות החשמל, שאחראית על קביעת תעריפי החשמל בישראל, שכרה לאחרונה את שירותיה של חברת נביגייט (NAVIGATE) האמריקאית כדי לגבש תעריפים חדשים להולכה וחלוקה של חשמל, כך נודע ל"כלכליסט". עלות ההעסקה נאמדת בכ?300 אלף דולר. 

מדובר בצעד דרמטי של הרשות, כיוון שהפעם האחרונה שבה התעריפים הללו עודכנו היתה בתחילת העשור הקודם (יולי 2002), ומאז ועד היום התעריפים לא עודכנו ונשענו לאורך השנים על נתוני חברת החשמל שמדדה אותם עצמאית והעבירה לרשות. לשם השוואה, תעריף ייצור החשמל בתחנות הכוח עודכן בשלוש שנים האחרונות לא פחות מחמש פעמים, ואף נרשם מאז אוגוסט 2011 ועד היום זינוק של יותר מ-32%.

 

 

אורית פרקש-הכהן, יו"ר רשות החשמל

צילום: עמית שעל

 

 

ברשות החשמל החלו בחודשים האחרונים לשנות את מבנה הרגולציה לאור כניסתם של יצרני חשמל פרטיים.

 לפני כשלושה חודשים ניסתה רשות החשמל לקבל מחברת החשמל עצמה את עלויות ניהול המערכת הארצית, אולם ועד העובדים חסם את המהלך בטענה שמדובר בסוד מסחרי שאין להפיצו באמצע דיונים על רפורמה.

 למרבה הפליאה, המהלך קיבל תוקף של צו מבית הדין האזורי לעבודה בחיפה, כך שבשורה התחתונה רשות החשמל נשארה בלי מקור נתונים אובייקטיבי.

 הפתרון הוא שכירת חברה חיצונית מתמחה שתוכל לאמוד את עלויות ההולכה והחלוקה של החשמל, שמשקלם יחד בתעריף 

 

 

הכללי הוא כ-25%. לאחר קביעת תעריפי הבסיס של מקטעי ההולכה והחלוקה, פעולה שתסתיים על פי ההערכות בסוף 2014, תוכל רשות החשמל לעדכן את תעריף החשמל הכללי ולהפחית או לייקר אותו ביחס לעלות האמיתית שלה למשק עבור חברת החשמל וכל בעלי תחנות הכוח הפרטיות.

לפי ההערכות, רשות החשמל תוכל להעלות את תעריף ההולכה והחלוקה של חברת החשמל ולשפר את מבנה הכנסותיה, ובמקביל להוריד את התעריף הכללי במנות של 4%–6% החל ב-2015 כדי לממן את הרפורמה בחברת החשמל.

 מרשות החשמל נמסר: "היקף העבודה כולל גם בחינה של סוגיות אסטרטגיות שונות הרלבנטיות לקביעת תעריף החשמל, למשל סוגיית כניסת אנרגיה מתחדשת לרשת החשמל. סוגיה נוספת היא הצורך בקביעת פרמיות מקום ליצרני חשמל שונים כמקובל בעולם. השלמת העבודה צפויה לקראת הרבעון השלישי של 2014, כנהוג בעבודות רחבות היקף".