חדשנות במכרז לספק סלולארי נוסף

יום ב', 11 באפריל 2011

מירס ו-018 אקספון זכו בסיום המכרז לשני מפעילים סלולריים נוספים בישראל. עם  תשלום למדינה של כ700-   מיליון שקל כל אחת                                                                                              .

לקראת סיום המכרז לשני מפעילים סלולריים נוספים בישראל נמסרו פרטים על המכרז היחודי בנושא זה.

שר התקשורת משה כחלון קיבל מיו"ר וועדת המכרזים עדכון והסבר בדבר הליך התיחור הדינאמי  ובדבר  ההערכות הטכנית לקראתו.

שר התקשורת משה כחלון: "תגיע לסיומה הרפורמה בשוק התקשורת שמטרתה הגברת התחרות בענף הסלולר. הרפורמה שהחלה לפני כשנה וחצי עם הכנסת מפעילים וירטואלים, ונמשכה עם  הסרת חסמי מעבר כמו ביטול קנסות היציאה והורדת דמי הקישורית בתחילת השנה הנוכחית,  מגיעה  לשיאה עם הכנסת  מפעילים חדשים לשוק הסלולר.

לדברי משרד התקשורת, תוצאות המכרז  צפויים לשנות את ענף הסלולר בישראל, שוק תחרותי יותר יוביל  להוזלת מחירים בעשרות אחוזים, שיפור השירות המוצע לצרכנים וכמובן חידוש וקידמה טכנולוגית. אך חוגים בענף טוענים כי החברות החדשות ירצו לקבל רווחים במהירות, כשם שהיה עם חברת פרטנר, שגם היא הבטיחה בזמנו הוזלות רבות.

זו הפעם הראשונה מאז 2001 שמתנהל מכרז המאפשר הענקת רישיון למפעילים סלולרים חדשיםבישראל ואני רוצה לאחל לקבוצות שמתמודדות בהצלחה." 

כזכור, משרד התקשורת פרסם לפני מספר חודשים מכרז בישראל רישיון משולב למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית (רט"ן) בישראל - הרחבת רישיון קיים והענקת רישיון חדש. למכרז ניגשו גופים שונים שעברו את תנאי המכרז לשתי רצועות תדרים,  והזוכים בו יהיו מפעילים סלולרים חדשים בישראל. למכרז ניגשו גופים שונים שעברו את תנאי הסף כגון: הון עצמי, היקף הכנסות, הגשת תוכניות הנדסיות ועסקיות, ועוד.

ועדת המכרזים של משרדי התקשורת והאוצר בראשות דר' אסף כהן, סמנכ"ל בכיר כלכלה ותקציב במשרד התקשורת  מקיימת  את השלב הסופי והקובע שיתנהל בצורה אינטרנטית ממוחשבת:

המציעים ישבו במטות שלהם מול עמדה ממוחשבת, כאשר הועדה עצמה  התכנסה במרכז המכרזים של מנהל הרכש הממשלתי . תהליך התיחור החל כאשר כל גוף יגיש הצעה לאחת מבין הרצועות העומדות למכרז, במחיר מינימום של 10 מיליון שקל.

כל מציע שהצעתו אינה מובילה יכל  להציע בכל זמן נתון הצעה כספית אחת ביחס לרצועת תדרים אחת לפי בחירתו ולשפר את ההצעה המובילה ב- 5 מיליון  שקלים בלבד. כל שיפור בהצעה כאמור  יאחר את סיום המכרז ב- 10 דקות. הליך התיחור מיתיים לאחר שחלפו 10 דקות רצופות ממתן ההצעה האחרונה שבהן לא הוגשה הצעה תקפה נוספת.

עם סיום התיחור  הכריזה  ועדת המכרזים על הזוכים המכרז, והביאה  בפני שר התקשורת את תוצאות המכרז , לאישורו.