חובת התחרות מעוררת סכסוך עבודה בבזק

יום ב', 12 בדצמבר 2016

הדיון על רפורמה מקיפה  בכל תחום התחרות בתקשורת - נסחב לאיטו בועדת הכלכלה של הכנסת.

בינתיים  הוועדה ממשיכה לדון בפרק התקשורת מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית ל-2017-2018 ("חוק ההסדרים").

על סדר היום - סעיפים הנוגעים להגברת התחרות בענף הטלוויזיה הרב ערוצית והפרטת מערך "עידן פלוס", לאחר שבאחרונה  הושגו הסכמות לקידום הרפורמה בישיבה לילית שקיימה הוועדה.

כמו כן על שולחן  הוועדה סעיפים הנוגעים לשיתוף תכנים בנושא ספורט, זאת כחלק מהרפורמה לפתוח לתחרות את שוק התקשורת הרב ערוצית.

הוועדה תדון גם בסעיפים העוסקים ברפורמה להגברת התחרות בתקשורת הקווית (הרפורמה בבזק). לבקשת היו"ר, ח"כ איתן כבל, הוועדה תדון בסעיף העוסק בנושא השחלת כבלים על ידי עובדי חברות תשתית. כמו כן, לבקשת ח"כ רועי פולקמן הוועדה תדון מחדש גם בסעיף העוסק בהגבלת הזמן להתחשבנות הרטרואקטיבית בין הוט לבזק.

מגמת הוועדה והכנסת לפתוח את תשתיות הבזק לשימוש גורמי חוץ נוספים מעוררת כבר התנגדות עזה בקרב בהעובדים (אולי בעידוד ההנהלה)  הטוענים כי "רק לעובדי החברה מותר לפרוס סיבים אופטיים".