חובת פתיחות ושקיפות ידע בבריטניה וארצות הברית

יום ה', 9 במאי 2013

 

מאת משה שלו עורך ראשי SoftNews

 

ממשלת בריטניה באמצעות מועצת המחקר שלה – Research Counsil  UK

הודיעה עתה כי  מעכשיו – כל גוף או חברה שיהנו ממענקי או הלוואות  ממשלה למחקר ופיתוח, ו/או לפיתוחי מעבדה בתחומים רחבים מרפואה ועד מחשוב יהיו חייבית לפרסם את ממצאיהם לידיעת הציבור  ולאפשר גישה למידע שפותח ללא כל תמורה.

גופים נהנים אלה יחויבו לעשות זאת מיידית אך לא יאוחר משנה מיום התגלית או החידוש.

עתה הולכת ממשלת ארצות הברית באותו המסלול ומשרד המדע והפיתוח שלה הודיע בימים אלה לרשויות מימון מחקרים שונות על מגמה ברוח זו של חופש מידע.

בקונגרס האמריקאי דנים עתה בהצעת חוק שתבטיח חופש גישה לממצאי מחקר לכל גוף הנהנה ממימון ממשלתי בתוך חצי שנה מהגילוי.

גם נציבות האיחוד האירופי  בוחנת עתה חקיקה או תקנות בכיוון זה של חופש גישה למידע.

עד לאחרונה נטו החברות המקבלות מימון ממשלתי למו"פ לשמור את ממצאיהן בסוד.

ובמקרה של רצון או צורך בפרסום והפצת הדברים לשם קרדיטציה או לרישום פטנט, גובים מגזינים מקצועיים וגופי הפצת מידע סכומי ענק מן החברות הללו.

כך למשל, המו"ל הגרמני הידוע רשת שפרינגר הרוויח  36 אחוז על מחזור מכירות של פרסומי מידע בתשלום על ידו בהיקף שנתי של 1.1 מיליארד! דולר.

התקנות החדשות עשויות לחסל שוק פורח זה לטובת הציבור כולו.