VMware חושפת פלטפורמה מאוחדת לענן ההיברידי

יום ה', 5 בפברואר 2015

חברת VMware הכריזה  על הפלטפורמה האחודה הראשונה של מחשוב וירטואלי, רישות ואחסון עבור הענן ההיברידי.

הפלטפורמה מוגדרת תוכנה תאפשר ללקוחות ליצור סביבה היברידית, הנפרסת על פני ענן פרטי וציבורי על מנת להריץ, להגן ולנהל יישומי ענן קיימים וחדשים. בנוסף תציע ללקוחות החברה פתיחות ובחירה בכל הנוגע לאופן בו ינהלו את סביבות הענן והיישומים שלהם, בהתבסס על דרישותיהם הייחודיות.

צוין כי האופן בו מייצרים ארגונים עסקיים ערך השתנה באופן מהותי ובניגוד לעבר, בו התבססו ארגונים על נכסים קשיחים, כיום הם מתבססים על נכסי תוכנה ונתונים נזילים. בתקופה זו של שינוי, מערך ה-IT  מאמץ את הענן כדי להגדיל את הגמישות. לכן, חייב מערך ה-ITלברור בין פלטפורמות ענן שונות תוך ניהול הרמות הנדרשות של האבטחה. חברת VMwareעוזרת ללקוחותיה בתקופה זו של מעבר על ידי כך שהיא ממקמת את התוכנה והנתונים בלב הארגון על מנת לאפשר מודל חדש של IT