חילופי תביעות בין סלקום לגולן טלקום

יום ב', 10 באוקטובר 2016

 

עוד שלב במאבק הבלתי פוסק בין גולן טלקום לסלקום. ועוד פיתול בעלילותיה של גולן טלקום: החברה הגישה תביעה בבית המשפט המחוזי נגד סלקום למתן צו הצהרתי לפיו אין לה חוב כספי לסלקום ממנה היא חוכרת שימוש בתשתיתה.

"בניגוד לטענותיה של סלקום, בין היתר בפרסומים שונים בנוגע לקיומו של חוב של 600 מיליון שקל, היא אינה חייבת לסלקום דבר", מסרו עורכי הדין של גולן טלקום, בעז בן צור ופטריק בן זמרה.

עוד מוסבר בכתב התביעה כי "גולן טלקום פונה בתביעה זו כדי להסיר את העננה ואת דרישת עתק של סלקום ועל מנת שתוכל לנהל את ענייניה ועסקיה ללא איום מתמשך מצידה של התובעת".

התביעה הוגשה על רקע הליך המכירה של גולן שמנוהל על ידי בנק רוטשילד. סוגיית החוב עשויה להשפיע מהותית על השווי של גולן בעסקת המכירה.

הטיעון המרכזי של גולן היא כי סלקום מפעילה כלפיה שיטת מניה וחיוב ש"אבד עליה הכלח" ושאינה נהוגה בשוק הסלולר או בין סלקום ללקוחות סלקום.

גולן טלקום טוענת כי סלקום סופרת לה את הדקות, הודעות הטקסט ונפח גלישה, במקום לגבות מחיר אחיד וכולל כפי שנהוג מול הלקוחות. גולן מודה כי החיוב מבוסס על חוזה בין החברות, אך החוזה נחתם לפני שהשתנו תנאי השוק. עוד היא טוענת כי סלקום מחויבת על פי תנאי הרישיון שלה לתת לגולן שירותי "נדידה" במחירים סבירים ושיוויוניים.

עוד כותבים עורכי הדין כי: "החוב הנטען של גולן לא כלול, למיטב הידוע, בדו"חות הכספיים של סלקום. אילו היה ממש בקיומו של החוב הנטען כאמור, חזקה שסלקום היתה מציינת אותו במסגרת הדו"חות הכספיים, אך הדבר לא נעשה".