חילן הציגה תוצאות שיא לשנת 2014

יום ה', 2 באפריל 2015

הכנסות חילן ב-2014 הסתכמו בכ-520 מיליון ש"ח – גידול של כ-23 אחוזים לעומת 2013

הרווח הנקי ל-2014 הסתכם בכ-54 מיליון ש"ח לעומת 48.5 מיליון ש"ח בשנת 2013

 

חברת חילן, המתמחה בתחום פתרונות תוכנה כשירות (SaaS) לניהול ההון האנושי בארגונים, הודיעה  על דו"חות שיא לרבעון הרביעי של שנת 2014 ולשנת 2014 כולה.

הכנסות החברהבשנת 2014 הסתכמו בכ-520 מיליון ש"ח,  גידול של כ- 23% לעומת שנת 2013. הכנסות החברה ברבעון הרביעי של השנה הסתכמו בכ- 225 מיליון ש"ח, המהווים גידול של 100% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי בשנת 2014 הסתכם בכ-71 מיליון ש"ח (המהווים כ-13.7% מההכנסות), לעומת 68.5 מיליון ש"ח בשנת 2013. הרווח התפעולי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-23 מיליון ש"ח, גידול של כ-43% לעומת התקופה המקבילה  אשתקד.

הרווח הנקי בשנת 2014 הסתכם בכ-53.9 מיליון ש"ח (המהווים כ-10.4% מההכנסות), לעומת 48.5 מיליון ש"ח בשנת 2013. הרווח הנקי לרבעון הרביעי הסתכם ב- 17.1 מיליון ש"ח, גידול של 42% לעומת התקופה המקבילה  אשתקד.

לאור מהותיות עסקת רכישת חברת נס, שאוחדה לראשונה ברבעון הרביעי (חודשים נובמבר–דצמבר 2014), פרסמה החברה נתוני פרופורמה השוואתיים.

להלן עיקרי תוצאות הפרופורמה:

§         הכנסות החברה פרופורמה בשנת 2014 הסתכמו בכ-1.1 מיליארד ש"ח,  גידול של 1.9% לעומת שנת 2013

§         הרווח התפעולי פרופורמה בשנת 2014 הסתכם בכ-79.8 מיליון ש"ח (המהווים כ-7.2% מההכנסות), גידול של כ-43.3% לעומת שנת 2013

§         הרווח הנקי פרופורמה בשנת 2014 הסתכם בכ-56 מיליון ש"ח (המהווים כ-5% מההכנסות), גידול של כ-65.5% לעומת שנת 2013