חילן השלימה את רכישת נס ב-42 מיליון דולר

יום ו', 2 בינואר 2015

קבוצת נס טכנולגויות, שהיתה בזמנו המובילה במשק התקשוב הישראלי, איבדה תנופה והיקפים בשנים האחרונות. עתה מושלם  שלב נוסף בכיוון פירוק זה.

נמסר כי חברת חילן השלימה את תהליך הרכישה של נס ישראל. הרכישה כוללת את כל הפעילות של נס ישראל אשר תמשיך לפעול כמותג עצמאי  ותאפשר לחילן להרחיב את תחומי פעילותה מעבר לעיסוקה המסורתי במשאבי אנוש ושירותי שכר

בכך הושלם תהליך במחיר של 42 מיליון דולר. הרכישה, אשר נחתמה ביוני השנה, אינה כוללת את פעילות החטיבה הביטחונית, המסלקה הפנסיונית ופעילויות מטה מרכזיות.

מנכ"ל נס ישראל, שחר אפעל, ימשיך לכהן כמנכ"ל החברה ואף ירכוש מניות במספר שלבים עד לרכישה מקסימאלית של כ-10% מהון המניות. אבי באום, מנכ"ל ובעל השליטה בחילן, ימונה לתפקיד יו"ר נס. כחלק מכניסתה של נס לקבוצת חילן, ימונה חביב איזנקרפט, סמנכ"ל הכספים של חילן, לתפקיד משנה למנכ"ל לענייני כספים וחבר הנהלת נס.

נס עוסקת בשירותי מיקור חוץ לארגונים, פתרונות מחשוב עסקיים, פיתוחי תוכנה ומכירת מוצרי טכנולוגיית מידע

חילן עוסקת בשני מגזרי פעילות מרכזיים: מתן שירותי שכר, נוכחות ומשאבי אנוש באמצעות מערכות מחשוב. במגזר הטכנולוגיה חילן עוסקת בתחום תשתיות המחשוב ואבטחת המידע באמצעות חברת הבת ווי-אנקור ובייצוג יצרנית תוכנת הבינה העסקיתQlikView בישראל.

חילן נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב ושווי השוק שלה כיום הינו כ-600 מיליון שקל. הרכישה היא חלק מהאסטרטגיה של חילן בשנים האחרונות להרחבת תחומי פעילותה באמצעות רכישות ומיזוגים. בשנים האחרונות רכשה חילן את החברות ווי-אנקור ו-QlikView ישראל בסכום כולל של כ-100 מיליון שקל. כחלק מהאסטרטגיה, פעילויות אלו נשארו עצמאיות בהתנהלותן השוטפת תוך כדי שילובן בתרבות הניהולית והעסקית של חילן והן מהוות כיום חלק בלתי נפרד מהקבוצה.