חכמי חלם והשעון

יום ש', 29 באוקטובר 2016

 

מאת משה שלו 

יום אחד גילו חכמי חלם ואיצטגניניה כי בסתיו מצטמצמות שעות האור ביממה במידה ניכרת.

תהו  לחוכמתו של בורא עולם אך קיבלו כמובן את התגברות שעות החשכה בברכה, שכן אין לערער אחר  הנסתר מן העין.

לעת חשכה  של אחר הצהרים הלכו החכמים הללו בכל זאת אל הרב  והמושל, סיפרו על הגילוי בעניין קיצוץ שעות האור  ושאלו לדעתם.

הרב לא פסק בברור אלא רק אמר כי "כידוע כל המרבה ומהדר במצווה הרי זה משובח".

מיהרו חכמי חלם והחליטו להוסיף עוד שעת חשכה ליממה. וכך הפכה שעת אור, עבודה ומשחק של אחר הצהרים לשעה נוספת של חושך, המחייב הדלקת חשמל  והתכנסות בבית  במקום במגרשי המשחקים שבחוץ.

קפצו על עגלת המצווה הזו פרשני החכמים  מבין הפוליטיקאים בעיירה ומיהרו למצוא תילי תילים של הסברים למעשה החלם האמור. וכך הגענו עד הלום – הזזה לאחור של שעה בשעון  בפתח ה-30 לאוקטובר. וחכמי חלם התפנו למצווה החדשה של פרוק תאגיד השידור הציבורי.