חצי מהיצואנים חוששים מירידה בביקושים ביצוא

יום א', 5 באוגוסט 2012

 

‏מסקר שערך מכון היצוא בקרב כ-100 יצואנים קטנים ובינוניים שהשתתפו ביום עיון בנושא "כלי סיוע ליצוא"   עולה כי 52% מהיצואנים מציינים את הירידה בביקושים כנושא המטריד אותם ביותר בימים אלו. 14% ציינו את הפגיעה בריווחיות ובתזרים המזומנים כנושאים המטרידים ביותר.

עוד עולה מהסקר כי 72% מהיצואנים חוששים כי יידרשו על ידי הלקוחות בחו"ל להוריד מחירים.

רמזי גבאי, יו"ר מכון היצואציין כי "ממצאי הסקר עולים בקנה אחד עם נתוני היצוא בחודשים האחרונים המצביעים על הירידה החדה ביותר בייצוא שנרשמה בשלוש השנים האחרונות. לדבריו, היצואנים הקטנים והבינוניים מתקשים להתמודד לאורך זמן עם המשבר המתמשך בכלכלה העולמית. יו"ר מכון היצוא קורא לממשלה להעמיד כלים לעידוד היצוא ובין היתר להגדיל את  קרן השיווק לייצוא להיקף שנתי של 200

 מיליון ?."

עוד עולה מהסקר כי 86% מהיצואנים צופים שבשנה הקרובה יתקלו בבעייה של מימון פעילות הייצוא, מהם כ-34% חוששים מכך במידה רבה. 53% מהיצואנים חוששים כי על רקע המצב הכלכלי העולמי, לקוחותיהם ייקלעו לקשיים ויתקשו לשלם עבור  סחורות ושירותים שסופקו. 65% מהיצואנים צופים כי ריווחיות החברה תפגע בשנה הבאה עקב המצב הכלכלי העולמי.

על רקע החשש מהמצב הכלכלי, החלו חלק מהיצואנים להערך לצמצום הפגיעה – 12% מהם דיווחו כי יקטינו את מספר המועסקים בחברתם. עם זאת, כ 30% דיווחו כי הם אינם יודעים  כעת אם תוקטן מצבת כח האדם.                                     

על אף ממצאי הסקר, 64% מהיצואנים מעריכים כי הייצוא של חברתם יגדל בשנת 2012. רק 17% מהיצואנים צופים כי הייצוא של חברתם בשנת 2012 יסתכם ללא שינוי ושיעור דומה צופה כי היצוא יקטן.

בבואם לתאר את " מצב הרוח העסקי" % 83 מהיצואנים בחרו במילה אופטימיות ככזו שמתארת את הרגשתם ו 17% בלבד בחרו במילה פסימיות בנוגע לפעילות היצוא של חברתם.