טלדור תקים פורטל למידע על מקרקעין

יום ה', 18 באוגוסט 2011

חברת טלדור זכתה במכרז של המרכז למיפוי ישראל (מפ"י) בהיקף כולל של כ-5 מיליון שקלים. טלדור תקים במסגרת פרויקט רב שנתי את מערכת טופוקד -  פורטל אינטרנטי לאומי למידע טופוגרפי וקדסטרי.

פורטל טופוקד יאחד שמונה מערכות  ובסיסי נתונים גיאוגרפיים וסביבתיים  לאתר אחד, נגיש ופשוט להפעלה. הפורטל יותקן בתהיל"ה - תשתית הממשלה לעידן האינטרנט - ויעשה שימוש בטכנולוגיות מתקדמות לאיחוד נתונים של חלקות וגושים, מפות  ותצלומי אויר. הנתונים שיוצגו במערכת יכללו נתוני מיפוי לאומיים - שכבות טופוגרפיות, מבנים, כבישים, כיסויי קרקע - ונתוני מיקום מדויק (נתונים גיאודטיים) הנדרשים להנדסה ובנייה. כמו כן, ניתן יהיה לרכוש בפורטל מוצרים מקוונים/דיגיטליים המוצעים לציבור על ידי מפ"י, כגון תצלומי אויר, נקודות בקרה, נתונים ווקטוריים ומפות בפורמטים שונים עבור משרדי ממשלה, אדריכלים, מתכנני ערים, מודדים ועוד.

ד"ר חיים סרברו, מנכ"ל מפ"י, הסביר כי פרויקטים להנגשת נתונים גיאו-מרחביים לכלל הציבור מהווים גורם חשוב בהאצה ובייעול תהליכים כלכליים במשק, ייעול פעילות הממשלה וחיזוק שיתוף הפעולה בין הממשלה, הגופים המוניציפאליים והחברות הממשלתיות. לדבריו, מערכת טופוקד היא צעד ראשון לקראת הקמת מאגר מידע לאומי במקרקעין.

פרויקט טופוקד הוגדר על ידי הוועדה המרכזית לענייני תקשוב בראשותו של סגן החשב הכללי, טל הרמתי, כפרויקט מחשוב תשתיתי עם יכולות וטכנולוגיות מבוססות מקום שישמשו בעתיד ליישומים ממשלתיים נוספים.