טלרד ביטלה הנפקת מניות

יום ד', 28 במאי 2014

חברת התקשורת והמחשוב טלרד רושמת עוד כשלון  בגיוס הון.

החברה חשבה לגייס כ-100 מיליון שקל על בסיס שווי חברה של 300 מליון.

אך נוכח החולשה בשוק ההנפקות  הובן שלא ניתן לגייס סכום זה. על כן ביטלה החברה כליל את ההנפקה.

עתה אומרת הנהלת החברה כי היא תמשיך בפעולות הפיתוח שלה כחברה פרטית.

החברה שבעבר רשמה הפסדים והון עצמי שלילי של –כ-11 מיליון שקל מפעילותה הכניסה לקופתה  כספים ממכירת נדלן שהיו ברשותה.

בסך הכל  החברה הראתה הכנסות של 77 מיליון דולר בסיכום שנת המאזן 2013 ורווח נקי של 3.3 מליון דולר.

טלרד נשלטת עתה על ידי על יד קרן פורטיסימו, וסבלה קשות מפשיטת רגל של לקוח מרכזי שלה, חברת נורטל.