טפטוף מכרזי מחשוב בממשלה

יום ג', 23 ביולי 2013

למרות הצמצום הייחסי בתקציבי הרכש של המדינה בשנה השוטפת כמו גם בתקציב המאשור עתה לשנת 2014 – נמשך טפטוף  במכרזים בתחומי היי-טק.
עיון במסמכי מיהל הרכשהממשלתי מלמד כי בתוקף עתה בין היתר המכרזים הבאים:
אספקת מחשבים אישיים, נייחים וניידים למשרדי הממשלה. עלבסיס מכרז כזה מתקשרת המשלה עם ספקים מאושרים. תוקף המכרז עד סוף נובמבר שנה זו.
רכישת מדפסות, מתכלים ומתן שירותי הדפסה בשיטת חכירה תפעולית. תוקף המכרז עד סוף נובמבר שנה זו.
מכרז בנושא תכנון והובלת ביצוע של תהליכי שיתוף ציבור לרבות: ארגוני חברה אזרחית, מכוני מחקר, תאגידים, ומומחים החוקרים את התחום.
מכרז בנושא אספקת מוצרי צילום ומולטימדיה למשרדי הממשלה ויחידות הסמך. יסוכם בסוף אוגוסט.