יופחת המס על חברות הי-טק ותעשייה

יום ו', 16 בדצמבר 2016

 

ועדת הכספים אישרה את הצעת שר האוצר משה כחלון להפחתת מס לחברות היי-טק ותעשייה, ולתיקון חוק עידוד השקעות הון. תיקון זה מאמץ את כללי המיסוי הבינלאומיים ותואם את שיעורי המס על חברות עתירות ידע .

תיקון במס המוטל על רווחי חברות   מגיע במטרה לאפשר יתרון תחרותי למשיכת השקעות במשק הישראלי. באוצר מקווים כי השינוי יבטיח את הגברת צמיחת ענף ההיי טק הישראלי וייצר מקומות עבודה בפריון גבוה בכלל הארץ ובפריפריה בפרט.

בנוסף, נחקקה הפחתה ייעודית נוספת של שיעורי המס לחברות הפועלות באזורי עדיפות לאומית וזאת כדי להבטיח את צמיחת התעשייה וההיי-טק בפריפריה.

הפחתת מס החברות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון תתבצע באופן הבא:

-שיעור המס על קניין רוחני לחברות עם מחזור הכנסות של עד 10 מיליארד ש"ח יופחת  מ- 16% ל- 12% במרכז לחברות היי טק, ומ- 9% ל-7.5% בפריפריה לכלל החברות התעשייתיות.

- מס הדיבידנד על הכנסות טכנולוגיות הנמשכות לחברה זרה יופחת משיעור של- 20% כיום לשיעור של 4%.

-לחברות היי-טק עם מחזור הכנסות של מעל 10 מיליארד ש"ח יופחת מס החברות על קניין רוחני מ-12% ל-6%.

זאת, בהשוואה למס חברות כללי של 24% בשנת 2017 ו-23% בשנת 2018.