יותר תחרות על בסיס תשתיות התקשורת

יום ד', 19 בנובמבר 2014
 
משרד התקשורת רואה חשיבות רבה בהגנה על יכולתם של המפעילים
הוירטואליים להתחרות באופן אפקטיבי, בעידן של התגבשות קבוצות תקשורת
בעלות תשתית, ועל רקע התמורות הצפויות בשוק הסלולר לאור שיתוף האתרים של
המפעילים בעלי התשתית. 
   
לפיכך, פועל המשרד ליצירת תנאים בהם התעריפים הסיטונאיים יאפשרו למפעילי
הסלולר הוירטואליים למכור שירותיהם, תוך שהם משאירים לעצמם רווח
קמעונאי סביר. 
על כן, קבע המשרד  כללי התערבות במקרה של קושי בניהול מו"מ בין המפעיל
הוירטואלי המתארח, לבין המפעיל המארח לשיפור תנאי ההסכם, כל זאת בכפוף
לכך שישתכנע כי התנאים שהוצעו למפעיל הוירטואלי לא היו סבירים ביחס
לתנאים הכלולים בהסכם עם המנוי העסקי לו התנאים המיטביים. 
נקודת הייחוס אשר קבע המשרד לבחינת גובה תעריפי האירוח, הינה התעריף הניתן
על ידי המפעיל המארח בהסכם עם הלקוח הקמעונאי העסקי לו התנאים
המיטביים, וזאת עקב הדמיון באספקת שירות לכמות לקוחות גדולה, ויציבות
המחירים המאפיינת את המגזר הקמעונאי העסקי.