ירידה בולטת ביצוא היטק

יום ד', 1 ביוני 2016
היצוא  בחודשים פברואר-אפריל השנה ירד בשיעור של 21.7 אחוזים בחישוב שנתי. זוהי הכפלה לעומת הירידה שנרשמה ברבעון שקדם לכך. (בו הירידה ביצוא היתה בשיעור של 13.7 אחוןז.
 
מדאיגה הירידה ביצוא היטק  בשיעור של 32.1 אחוז בין  פברואר-אפריל אחרי ירידה דומה שנרשמה ברבעון קודם לכן.
יצוא השירותים העסקיים (לא כולל חברות הזנק) ירד בחודש מרס 2016 ב-0.8%, בהמשך לירידה של 9.5% בחודש פברואר 2016.
יצוא שירותים עסקיים מהווה כשני שלישים מסך יצוא השירותים והוא כולל: שירותי תכנה ומחשוב, מחקר ופיתוח, שירותי תקשורת, שירותי הנדסה ושירותי טכנאים, פרסום, תמלוגים, בינוי, מסחר ועוד. 
אומדן יצוא שירותים עסקיים מפורט לפי ענף כלכלי של היצואן מתפרסם מדי רבעון במסגרת ההודעות לתקשורת של מאזן התשלומים.
 
כמו כן, מתפרסמים נתוני מסחר בין לאומי בשירותים עסקיים,  לפי סוג שירות וענף כלכלי 2011; 
 
הירידה ביצוא מוסברת בין היתר בהאטה בחלק משוקי הקונים של ישראל וגם בתופעות של חרם על מוצרי ישראל. אך זהו היפוך מגמה לרעה  ולדאגה לעומת השנים הקודמות שציינו בדרך כלל גידול ביצוא היטק.