ירידה ביצוא אלקטרוניקה אך הייטק מאזן הנסיגות

יום ה', 4 באוגוסט 2011

ברבע השני של 2011 חלה ירידה ריאלית של כ- 3% ביצוא התעשייתי, זאת לאחר גידול מהיר, של 7.3%, ברבע הראשון של 2011, כך עולה מניתוח נתוני היצוא  הריאליים שבוצע באגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים.היצוא התעשייתי הסתכם ברבע השני של השנה בכ- 3.6 מיליארד דולר בממוצע לחודש. אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים מנתח אתנתוני היצוא הריאליים, דהיינו את השינוי הכמותי במשלוחי היצוא, בניכוי מחירי הסחורות.

הירידה הריאלית נגזרה מנסיגה חדה, של כ- 8%, ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית, לצד נסיגה מתונה ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית (1%-). מנגד, גידול קל נרשם ביצוא קבוצות ענפי הטכנולוגיה המסורתית והמעורבת – מסורתית (1%).

בבחינה ענפית נמצא, כי הנסיגה נגזרה בחלקה הגדול מירידה ריאלית חדה, של כ- 12%, ביצוא ענף הכימיה (ללא תרופות), לצד נסיגה בולטת ביצוא ענפי האלקטרוניקה: רכיבים אלקטרוניים (13%-), כלי טיס (12%-) וציוד תקשורת, בקרה ורפואי (5%-).

הנסיגה ביצוא ענפי האלקטרוניקה (8%-) אינה מתיישבת עם הגידול המתמשך בפעילות ענפי הטכנולוגיה בארה"ב, כפי שבאה לידי ביטוי במדד ה- Tech Pulse, המציג מגמת גידול מתמשך מאז הרבע השני של 2009.הדבר מרמז, כפי הנראה, שהירידה הינה תוצאה של השחיקה בכושר התחרות ולא בבעיית ביקושים.

בסיכום המחצית הראשונה של 2011הייתה רמת היצוא התעשייתי גבוהה ריאלית בכ- 4% ביחס לרמה החודשית הממוצעת ב- 2010. הגידול ביצוא נגזר ברובו הגדול (מעל ל- 80%) מעלייה של 9% ביצוא ענפי הטכנולוגיה העילית.