הלמס-ירידה ביצוא הי-טק

יום ג', 15 ביולי 2014

בחודשים אפריל- יוני 2014 ירד יבוא הסחורות (למעט אניות, מטוסים יהלומים וחומרי אנרגיה), על פי נתוני המגמה, ב-4.8% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 1.6% בחישוב שנתי בינואר- מרס 2014.

בחודשים אפריל- יוני 2014 ירד יצוא הסחורות (למעט אניות, מטוסים ויהלומים), על פי נתוני המגמה, ב-14.8% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 9.3% בחישוב שנתי בינואר- מרס 2014.

סחר הסחורות בחודש יוני 2014, הושפע בין היתר משינויים בערך הש"ח לעומת המטבעות[1] בהם נערכות עסקאות היבוא והיצוא. בחודש יוני 2014 המשיך הש"ח להתחזק ביחס לדולר ארה"ב, ההתחזקות היתה של 0.3%. לעומת החודש הקודם. ביחס לאירו התחזק הש"ח ב-1.4% ביחס לפרנק השווייצרי התחזק ב- 1.1% וביחס לין היפני התחזק ב-0.6%. לעומת זאת, נחלש הש"ח ביחס ללירה שטרלינג ב-0.1%.


 בחודשים אפריל-יוני 2014 עלה יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, ב-4.2%. זאת, בהמשך לעלייה של 5.8% בחישוב שנתי בחודשים ינואר- מרס 2014.

יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (תרופות, מזון ומשקאות, הלבשה והנעלה) עלה ב-7.4% בחישוב שנתי באפריל- יוני 2014. עיקר העלייה הייתה ביבוא מזון ומשקאות שעלה ב-7.0% בחישוב שנתי. לעומת זאת, ירד יבוא מוצרים בני קיימה (ריהוט, מוצרי חשמל ביתיים וכלי תחבורה) באפריל- יוני 2014 ב-3.5% בחישוב שנתי. 

יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים נטו) הסתכם בחודשים ינואר- יוני 2014 ב-14.8 מיליארד ש"ח, לעומת 14.9 מיליארד ש"ח בחודשים המקבילים של שנת 2013.

יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם), הסתכם בחמשת החודשים הראשונים של השנה ב-23.6 מיליארד ש"ח, נמוך ב-14.0% בהשוואה לאותם חודשים אשתקד.

יצוא הסחורות

יצוא הסחורותהסתכם בחודש יוני 2014 ב-14.3 מיליארד ש"ח. 90% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים), 9% יצוא יהלומים והיתר יצוא חקלאי, ייעור ודיג.

פירוט נתוני המגמה של היצוא התעשייתי לפי העוצמה הטכנולוגית:

היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה(למעט יהלומים) ירד באפריל- יוני 2014 ב-12.6% בשיעור שנתי, בהמשך לירידה של 7.6% בשיעור שנתי, בחודשים ינואר- מרס 2014.

יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית (המהווה כ-43% מכלל היצוא התעשייתי למעט יהלומים) ירד באפריל- יוני 2014, על פי נתוני המגמה, ב-12.3% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 8.0% בחישוב שנתי בינואר- מרס 2014. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה ביצוא ענף ייצור תרופותשירד ב-18.1% בחישוב שנתי.

                 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית (37% מכלל היצוא התעשייתי) ירד ,על פי נתוני המגמה, ב-17.2% בחישוב שנתי באפריל- יוני 2014, בהמשך לירידה של 4.6% בחישוב שנתי בינואר- מרס 2014. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה ביצוא ענף כימיקלים ומוצריהםשירד ב-26.0% בחישוב שנתי (ירידה של 2.5% בממוצע לחודש).

                      

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית (13% מכלל היצוא התעשייתי) ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-12.2% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 8.5% בחישוב שנתי, בחודשים ינואר- מרס 2014.

.[1]שערי חליפין ממוצעים, מקור בנק ישראל.