ירידה ביצוא שירותים

יום ב', 26 בספטמבר 2016

כאשר הלשכה לסטסיטיקה מפרסמת נתונים על ירידה ביצוא סחורות ממהרים דוברי הממשלה ופסבדו כלכלניה לציין כי לעומת זאת גדל יצוא השירתים. ולא היא כפי שמראים עתה הנתונים

יולי 2016 - נתונים מנוכי עונתיות

·        סך יצוא השירותים (ללא חברות הזנק) ירד ביחס לחודש הקודם והסתכם ב-3.1 מיליארד דולר.

·        יצוא שירותים עסקיים (לא כולל חברות הזנק) ירד ב-6.7% ביחס לחודש הקודם.

·        ההכנסות מתיירות עלו ב-1.9% אחוז ביחס לחודש הקודם.

·        יצוא שירותי תחבורה ירד ב-16.5% ביחס לחודש הקודם.

·        יצוא השירותים בחודש יולי 2016 (לא כולל חברות הזנק)  לאחר ניכוי השפעת העונתיות, הסתכם ב-3.1 מיליארד דולר, נמוך ב-6.4% מיצוא השירותים בחודש הקודם.

·        יצוא השירותים הנובע מחברות הזנק  הסתכם בחודש יולי 2016 ב-236 מיליון דולר.

 

·        להלן פירוט נוסף של הסיכומים המוקדמים, לאחר ניכוי השפעת העונתיות.

·               

·        יצוא השירותים העסקיים (לא כולל חברות הזנק) ירד בחודש יולי 2016 ב-6.7%, אחרי עלייה של 10.3% בחודש יוני 2016.

·        יצוא שירותים עסקיים מהווה כשני שלישים מסך יצוא השירותים והוא כולל: שירותי תכנה ומחשוב, מחקר ופיתוח, שירותי תקשורת, שירותי הנדסה ושירותי טכנאים, פרסום, תמלוגים, בינוי, מסחר ועוד.

·         ההכנסות מתיירים זרים (לא כולל דמי הנסיעה של התיירים) עלו בחודש יולי 2016 ב-1.9%, אחרי ירידה של 1.8% בחודש יוני 2016.

 

·        ההכנסות של חברות ישראליות מהובלת נוסעים תושבי חו"ל ירדו ב-5.9% בחודש יולי 2016, אחרי עלייה של 0.1% בחודש יוני 2016.

·               

·        יצוא שירותי תחבורה אחרים (לא כולל הובלת נוסעים) ירד בחודש יולי 2016 ב-16.5%, אחרי עלייה של 14.6% בחודש יוני 2016.

 

שירותי תחבורה אחרים כוללים - הובלת מטעני יצוא, מטענים בין נמלים זרים, דמי חכירה ושירותי תחבורה נוספים.