ירידה במדד אמון הצרכנים

יום ב', 4 ביוני 2012

 ירידה במדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים ו- TNS בחודש מאי  2012

*  ירידה במדד אמון הצרכנים בחודש מאי.
*  ירידה במדד השוטף ובמדד הציפיות.
*  הרעה בהערכת הכנסות המשפחה בעוד 6 חודשים.

כלכלני בנק הפועלים: מדד אמון ירד בחודש מאי לאחר חודשים רבים של יציבות. הירידה היא עדיין מתונה וקשה לקבוע עד כמה היא משקפת תפנית במגמה. יתכן שהפגיעה באמון הצרכנים הושפעה מירידות השערים בשווקים הפיננסיים והחשש הגובר מהשלכות המצב באירופה על המשק.

מדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים ו-TNS טלסקר ירד בחודש מאי ב-2.3 נקודות לרמה של 128.5 (אפריל 2002=100). המדד למצב השוטף רשם ירידה של 2.9 נקודות ומדד הציפיות רשם ירידה של 1.9 נקודות.
בארה"ב נרשמה במאי ירידה במדד אמון הצרכנים של הקונפרנס בורד וגם באנגליה אמון הצרכנים חזר לרדת, עם כניסת המשק למיתון.

כלכלני בנק הפועלים: מדד אמון ירד בחודש מאי לאחר חודשים רבים של יציבות. הירידה היא עדיין מתונה וקשה לקבוע עד כמה היא משקפת תפנית במגמה. האינדיקטורים הכלכליים האחרונים מצביעים על רפיון בצמיחה, שבולט בייחוד ביצוא, אך גם בצריכה הפרטית. לעת עתה, שוק העבודה ממשיך להציג נתונים חיוביים: שיעור האבטלה נותר באפריל ברמה נמוכה של 6.7%, תוך המשך גידול במספר המועסקים, נתון שתורם לייצוב אמון הצרכנים. יתכן שהפגיעה באמון הצרכנים הושפעה מירידות השערים בשווקים הפיננסיים והחשש הגובר מהשלכות המצב באירופה על המשק.