ירידה במדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים

יום ב', 7 ביולי 2014

 

ירידה במדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים ו- TNSבחודש יוני 2014

 

 

<      ירידה במדד אמון הצרכנים בחודש יוני 2014.

<      הרעה בתפיסת המצב השוטף ובתפיסת המצב העתידי.

<      הרעה בתפיסת מצב התעסוקה כיום ובעוד שישה חודשים.

<      כלכלני בנק הפועלים: מדד אמון הצרכנים ירד בחודש יוני, לאחר שלושה חודשים של עליות. קשה לדעת אם מדובר בתצפית בודדת או שינוי במגמה, שיתכן שהושפע מירידות שערים קלות בשוק ההון ומהתגברות אי-הוודאות על רקע המצב הביטחוני.

 

מדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים ו-TNSטלסקר ירד בחודש יוני ב- 4.2 נקודות לרמה של 123.3 (אפריל 2002=100). המדד למצב השוטף ירד ב- 5.8 נקודות ומדד הציפיות ירד ב- 3.2 נקודות.

 

בארה"ב נרשמה בחודש יוני עלייה נוספת במדד אמון הצרכנים של הקונפרנס-בורד לרמה של 85.2 נקודות, הרמה הגבוהה ביותר מאז תחילת המשבר ב- 2008.  רמת המדד הגבוהה משקפת אמון גובר בכלכלת ארה"ב וציפיות חיוביות להמשך.

 

כלכלני בנק הפועלים: מדד אמון הצרכנים ירד בחודש יוני, לאחר שלושה חודשים של עליות. קשה לדעת אם מדובר בתצפית בודדת או שינוי במגמה, שיתכן שהושפע מירידות שערים קלות בשוק ההון ומההתפתחויות בתחום הביטחוני. 

יש לציין שנתוני ההוצאה לצריכה הפרטית בחודשים האחרונים מצביעים על רפיון מסוים, כך לדוגמה, היקף המכירות בכרטיסי האשראי נותר כמעט ללא שינוי ברבעון השני של השנה, וכן חלה ירידה בפדיון בענפי המשק.