ישראל בולטת באקזיטים מול אירופה

יום ד', 27 באפריל 2016

בשלושת החודשים הראשונים של 2016, היו  באירופה 179 אקזיטים בשווי כולל של 24 מיליארד €, מתוכם 86 עסקאות מגובות הון סיכון בהיקף של -3.1 מיליארד € .

לעומת שנים קודמות – שבהן מספר האקזיטים  גדל באופן משמעותי במהלך הרבעונים האחרונים, נרשמה ירידה ב-Q1במונחים של נפח יציאה, בשעורים של 18% בהשוואה לרבעון הקודם, וירידה של 14% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

מהנתונים עולה כי ישראל היא במקום הראשון באקזיטים מול כל אירופה.

באתר tec.eu  מציינים כי, לאורך זמן יש יציבות באקזיטים על בסיס הון סיכון כך שאין מקום לדאגה.

בישראל המובילה לעומת כל אירופה בלטו בתקופה  האמורה האקזיטים  של חברת דאבלו שנמכרה לאורקל ב-500 מיליון דולר, וליבה שנמכרה לסיסקו ב-390 מיליון דולר.

ואילו העסקה הבולטת ביותר באירופה הייתה מכירת אלקטל/לוסנט לנוקיה במחיר של 18 מליארד דולר.

האקזיטים של חברות מגובות הון סיכון נותרו יציבות יחסית במהלך הרבעונים האחרונים, כך שזה מוקדם מדי להסיק מסקנות גדולות מהירידות האחרונות בהיקף.