ישראל וארצות הברית חתמו על הסכם ה- FATCA

יום ד', 2 ביולי 2014

 

ממשלות ישראל וארה"ב חתמו על הסכם לשיפור אכיפת מס בינלאומית ויישום הוראות חקיקת              ה- FATCA??) Foreign Accounts Tax Compliance Act).

ההסכם מסדיר את העברת המידע ל-IRS(רשות המס של ארה"ב), באמצעות רשות המסים, אשר תקבל את המידע מהגופים הפיננסיים בישראל. המידע שיימסר יכלול פרטים אודות חשבונות פיננסים המוחזקים בישראל בידי אזרחי ארצות הברית, בידי תושבי ארצות הברית, בידי בעלי "Green Card" או בידי ישות משפטית שלאמריקאים יש בה החזקה מהותית. בנוסף, ההסכם מאפשר ל-IRSלדווח על הכנסות בחשבונות של תושבי ישראל בארה"ב.

המועד הראשון להעברת המידע לארה"ב על פי ההסכם הוא 30.9.15. העברת המידע הראשונה תכלול נתונים לגבי מחזיקי חשבונות אמריקאים והיתרות בחשבונותיהם לסוף שנת 2014. רשות המסים צפויה לחתום בקרוב על הסכם עם ה-IRS, לשם הסדרת הנהלים וההיבטים הטכניים לחילופי המידע.

המשנה לממונה על הכנסות המדינה ומי שעמדה בראש הצוות הישראלי למשא ומתן, פרידה ישראלי: "ההסכם מהווה אבן דרך בשיתוף הפעולה הבין לאומי בתחום חילופי מידע בין רשויות המס. אנו נפעל לאשרור ההסכם בממשלה ובכנסת והכנסתו לתוקף בדין הישראלי. עם זאת, מאחר וההסכם עדיין לא נכנס לתוקף ואין בשלב זה חובה חוקית של המוסדות הפיננסים לביצוע הליכי זיהוי  נעביר בקרוב למשרד האוצר האמריקאי בקשה שתאפשר לדחות את בדיקת החשבונות החדשים בתקופת המעבר".

 

קישור להסכם על נספחיו: http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/fHachnasot.htm?fatca.htm