BMC ישראל זכתה במספר עסקאות חדשות ביוון ותורכיה

יום ד', 6 ביוני 2012

BMC ישראל זכתה במספר עסקאות חדשות ביוון ותורכיה שהיקפן מוערך בכ- 6 מיליון שקלים. הסניף הישראלי של חברת התוכנה BMCיטמיע מערכות מיחשוב בחברת הביטוח היוונית AXA, בבנק מילניום היווני ובבנקים התורכייםHalkbank   ו- Société GénéraleBank. הפרויקטים יושלמו עד סוף הרבעון השלישי של השנה.

 זוהר רונן מנהל איזור ישראל תורכיה ויוון ויורם אלול מנהל איזור ישראל ותורכיה ב- BMC מוסרים כי עסקאותאלו מיועדות לייעל את מערך המיחשוב של הגופים הללו ובכך להוביל להגדלת ריווחיותם.

פתרונות התוכנה שיוטמעו בארבעת הגופיםיאפשרו למחלקות המיחשוב הגדולות שלהם להתנהל בצורה יעילה וחסכונית יותר ובאוטומציה מלאה. הם יאפשרו גישה מקיפה ופלטפורמה אחודה ובכך יסייעו לצמצם עלויות, להפחית סיכונים ולהגיע לרווחיות עסקית.  הכלים הללו מאפשרים ניהול שקוף וחיבור הצרכים העסקיים של הנהלות הבנקים וחברת הביטוח עם צרכי גופי ה-ITשלהם.

בפרוייקטים ישולב מוצר הדגל של BMC , שפותח במרכז הפיתוח הישראלי של החברה, הנקרא  Control-M וכן מערכת workflow automation  המיועדת למחשבי מיינפריים ולמערכות פתוחות.