כלים לביצוע חקר אירועים והפקת לקחים

יום ב', 25 באוגוסט 2014

כלים לביצוע חקר אירועים והפקת לקחים

 

שאלנו את ד"ר יורם דובובסקי, יועץ ארגוני, ששימש בעבר שנים רבות בשירות ביטחון כללי בתפקידי ניהול בכירים, מדוע לדעתו חשוב לבצע תחקירים אחרי כל פעילות ליבה בארגון? ד"ר דובובסקי השיב כי "חקר אירועים והפקת לקחים מהווים מרכיב של מערכת הלמידה הארגונית, שמטרתם להשיג תובנות חדשות לגבי נושאי ליבה ארגוניים, ולהשתמש בתובנות אלו להגברת האפקטיביות והיעילות הארגונית. המאפיין המרכזי בלמידה הארגונית הוא שיפור מתמיד בביצועים, תוך שאיפה למצויינות. ארגון אמור ללמוד מכל אירוע משמעותי, במגמה לאתר את נקודות ההצלחה – לשימור, ואת הנקודות הטעונות שיפור – על מנת להשתפר בעתיד."

לדעתו על הארגון לנהל תחקיר אחרי כל פעילויות הליבה שלו, ולאו דווקא לאחר פעילות לא מוצלחת. מאחר ולתחקיר 3 מטרות עיקריות:

ü                      ללמוד      – מה היו העובדות.

ü                      להשתפר  – מה לעשות טוב יותר.

ü                      להשתבח – איך לעשות טוב יותר.

ועל כן התחקיר אמור לבוא בסופה של כל פעילות ארגונית משמעותית.

כאשר השאלות המהותיות שעלינו לשאול בתחקיר הן:

ü                      מה קרה?

ü                      למה קרה?

ü                      מה עלינו לעשות בהקשר זה?

כדי לבצע תחקיר בצורה מקצועית מציע ד"ר דובובסקי למנהלים בכל רמות הארגון שמעוניינים להטמיע את הנושא כתהליך מובנה בארגון – מקובעי מדיניות בנושא, ועד מנהלים בשטח- מנהלי מו"פ, מנהלי ייצור, מנהלי לוגיסטיקה, מנהלי ידע ומנהלי משאבי אנוש והדרכה לרכוש כלים לביצוע חקר אירועים והפקת לקחים.

אחת הדרכים לרכישת כלים אלה היא באמצעות הסדנה שתתקיים ב- 22.10.14 , אותה הוא מנחה. הסדנה כוללת:

·        הצגת הכלי של תחקיר והפקת לקחים והתועלות הצפויות, הצבת היעד של ארגון לומד, התחקיר ככלי בתרבות הארגונית.

·        דיון מנוהל, שמטרתו לגבש מתווה ראשוני של נושאים מהותיים אשר יהוו נושאים לביצוע תחקירים בארגון. נושאים אלו מהווים את נושאי הליבה הארגוניים, ואת הרציונל בנושא.

·        למידת מודל תחקיר מומלץ.

·        ביצוע תחקירים לדוגמה על אירועים, וניתוח תהליכי תכנון וביצוע בהקשר זה.


והלקח הוא: מותר לעשות טעויות – אך כל פעם טעות אחרת....

 

לפרטים: נא לפנות לשירה, חברת A2B,טל` 03-9044077/112 shira@a2business.co.il