כשלון חמור במחשוב הטאבו.

יום ד', 3 בדצמבר 2014

כשלון חמור במחשוב  הטאבו.

במשך תקופה ארוכה הבטיחו לציבור כי צפוי שיפור  בניהול תיקי הפניות  והרשומים בטאבו הממשלתי הרשמי – בו נרשמת הבעלות על הנכסים במדינה . זאת עם הכנסת מערכת מחשוב חדישה.

באחרונה כאשר המערכת החלה לפעול התגלו שיבושים רבים  שהפכו את התורים הותיקים והארוכים –  לרישום וקבלת מידע לארוכים יותר.

מסתבר כי המערכת, בה הושקעו לפי הערכות כ-63! מיליון שקלים אינה מתפקדת היטב. היא אינה מצליחה לנהל את תזרים התיקים, הדיווח   והשקיפות הנדרשת לשם מידע לאזרחים.

התמוה הוא כי כל עובד מחשוב במשרד המשפטים האחראי על הטאבו קיבל סך 30 אלף שקלים כ"פיצוי" על הכנסת מערכת המחשוב החדשה.

לנוכח ריבוי התלונות  של לקוחות הטאבו מגיבה הנהלת שירות זה לא רשמית ואמרת כי "כמו בכל מערכת חדשה יש בה תקלות ועתה פועלים לתיקון תקלות אלה ושיפור השירות כפי שהובטח".

יצוין, כי בארצת רבות במערב הרישומים בטאבו מתנהלים כבר זמן רב במחשוב מלא, תוך שקיפות מלאה  ושילוב עם יעודי שטחים, תוכניות בניה איזוריות ומקומיות,  תוכניות בנייה ועוד פריטים שניתן לקבל בלחיצת מקלדתן. מה שמקל בארצות המתקדמות על איסוף מידע רלבנטי ומקטין את הסיכון ואי וודאות בהשקעות בנדלן לכל סוגיו.