לעומת גידול בביקוש לעובדים בירדן נסיגה בהיטק בישראל

יום ג', 23 ביולי 2013

לעומת  צמיחה בולטת בביקוש לעובדי הייטק  במדינות איחוד האמירויות שליד  הפרסי ובירדן – נרשמת האטה בביקוש לעובדים כאלה בישראל.

לפי נתוני אתר  Alljobsבשנתים האחרונות  ירד שיעור היצע המשרות בענף בשיעור של 35 אחוזים . מ-55.6 אלף איש ואישה לכ- 36 אלף משרות בלבד בחציון הראשון של 2013.

בתוך הירידה הזו ניתן לראות צניחה של 67 אחוזים בהיצע המשרות בתחום ניתוח המערכות. וירידה של 55 אחוז בתחום מערכות המידע. התחום היחיד ששומר על יציבות בביקוש לעובדים הוא אבטחת מידע.

 

הענפים המבוקשים יחסית הם מתכנתים בשפת  Java, ומתכנתי דוט-נט .