לקראת סיכום מכרז התדרים

יום ש', 27 בדצמבר 2014

הסתיים שלב בחינת ההצעות להשתתפות במכרז הקצאת התדרים לדור

הרביעי, על ידי וועדת המכרזים בראשותו של מנכ"ל המשרד אבי ברגר.

כזכור, בתחילת יולי פרסם משרד התקשורת מכרז להפעלת רשתות הדור הרביעי

גבוהים ואספקת שירותים חדשניים. בסלולר, במטרה לאפשר אספקת שירותים ויישומים מתקדמים, בקצבי גלישה גבוהים.

הוועדה מצאה את שש החברות הבאות כשירות להשתתף במכרז:

018 בע"מ. הוטמובייל בע"מ, גולן טלקום בע"מ,  פלאפון תקשורת בע"מ, חברת פרטנר תקשורת בע"מ, סלקום ישראל בע"מ.

 המכרז יערך ב- 12 בינואר 2015.