מאזן פרטנר מלמד על ירידת הגדולות

יום ד', 13 באוגוסט 2014
הרווח הנקי של פרטנר ברבעון השני של 2014 עמד על 46 מיליון שקל, עלייה של 130% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. 
נשמה ירידה במכירות של  פרטנר ובולטת כאן המגמה של מעבר לקוחות מהגדולות לחברות הקטנות יותר. פרטנר איבדה ברבעון השני כ-22 אלף מנויי סלולר, לעומת פלאפון שאיבדה 21 אלף מנויים ברבעון וסלקום שאיבדה 20 אלף. הירידה במספר המנויים של פרטנר מיוחסת לאובדן של מנויי פרי-פייד. 
 
ההכנסה הממוצעת החודשית ממנוי סלולר בפרטנר עמדה על 76 שקל לעומת 77 שקל ברבעון הראשון של השנה ו-83 שקל ברבעון השני של 2013. 
 
מנכ"ל פרטנר חיים רומנו התייחס לתוצאות: "ברבעון זה נרשמה עלייה בשיעור של 4% ב-EBITDA בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, כתוצאה מהתאמת מבנה ההוצאות והמודל התפעולי למציאות העסקית המשתנה. פעולות אלו תרמו לקיטון של 8% בהוצאות התפעוליות. בנוסף, נרשם גידול של 25% בהכנסות ממכירת ציוד קצה. שני גורמים אלו מקזזים חלקית את השחיקה הנמשכת בהכנסות משירותים. זהו הרבעון השני ברציפות שבו נרשם גידול ב-EBIDTA בהשוואה לרבעון המקביל לו מאז הרבעון הרביעי של שנת 2010".