מאזן רווחי לנס טכנולוגיות

יום ש', 14 במאי 2011

 

נס טכנולוגיות פרסמה  את התוצאות לרבעון שהסתיים ב- 31 במרץ 2011.

להלן עיקרי התוצאות לרבעון הראשון של 2011:

 • ההכנסות הסתכמו ב- 137.3 מיליון דולר, גידול של 3% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
 • הרווח התפעולי הסתכם ב- 6.9 מיליון דולר, גידול של 186% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

על בסיס Non-GAAP הרווח התפעולי הסתכם ב- 8.9 מיליון דולר, גידול של 79% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. על בסיס GAAPו- Non-GAAP, המרווח התפעולי השתפר בהשוואה לרבעון הקודם והינו הגבוה ביותר מזה עשרה רבעונים.

 • הרווח הנקי מפעילות נמשכת הסתכם ב- 4.2 מיליון דולר, גידול של 497% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

על בסיס Non-GAAP, הרווח הנקי מפעילות נמשכת היה 5.6 מיליון דולר, גידול של 66% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

 • הרווח למניה מפעילות נמשכת (בדילול מלא) הסתכם ב- 0.11 דולר, בהשוואה ל- 0.02 דולר ברבעון הראשון של 2010.

על בסיס Non-GAAP, הרווח למניה מפעילות נמשכת (בדילול מלא) הסתכם ב- 0.14 דולר בהשוואה ל- 0.09 דולר ברבעון הראשון של 2010.

 • המרווח התפעולי של הפעילות במרכז ומזרח אירופה המשיך להשתפר והיה הגבוה ביותר מזה 9 רבעונים.
 • תזרים המזומנים התפעולי מפעילות נמשכת הסתכם ב- 9.7 מיליון דולר, תזרים שיא לרבעון הראשון של השנה.
 • מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות בנק לטווח קצר, ליום 31 במרץ 2011 הינם 35.8 מיליון דולר.
 • צבר ההזמנות מפעילות נמשכת ל- 31 במרץ 2011 עמד על 690 מיליון דולר, גידול של 4% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. 
 • מספר העובדים בפעילות נמשכת נכון ל- 31 במרץ 2011 היה כ- 6,900.

"נס הציגה רבעון ראשון טוב מאוד, אני גאה במיוחד בהמשך הגידול במרווח התפעולי. תוצאות שיא בישראל והשיפור הנמשך בפעילותנו במזרח אירופה, תרמו במיוחד לתוצאות הטובות" אמר שכי גרליץ, נשיא ומנכ"ל נס טכנולוגיות. "החוזה החשוב שחתמנו עם ברקליס קפיטל ממחיש את הצלחת האסטרטגיה הגלובלית שלנו ואת המקום החשוב שיש לנס בישראל במימושה. דרכנו סלולה להצלחה השנה ולהמשך השיפור בתוצאות העיסקיות שלנו".

להלן התוצאות לפי מגזרי הפעילות:

 • מגזר שירותי פיתוח תוכנה, המספק שירותי מחקר ופיתוח במיקור חוץ לחברות הנסמכות על מוצרי תוכנה ליצירת הכנסותיהן, המשיך להציג תוצאות טובות ברבעון הראשון, עם מרווח תפעולי איתן וגידול נאה בהכנסות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
 • מגזר שילוב המערכות (System Integration) ופיתוח היישומים הציג גידול צנוע בהכנסות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, אך יחד עם זאת, הציג את המרווח התפעולי הטוב ביותר על בסיס Non-GAAPמזה 11 רבעונים, הודות לתוצאות מעולות בישראל והשיפור הנמשך במרכז ומזרח אירופה.

"אנו ממשיכים לקצור את פירות ההתייעלות שביצענו וליהנות מהשיפור הניכר בניצולת התפעולית" אמר עופר שגב, סגן נשיא בכיר ומנהל הכספים הראשי של נס טכנולוגיות. "הרחבת המרווחים והגידול ברווחיות ובתזרים מעידים על ההצלחה התפעולית שלנו. המאזן שלנו איתן ואנו ממשיכים להיות בטוחים באיתנות הפיננסית שלנו".

תחזית עסקית

החברה צופה גידול בהכנסות ובמרווח התפעולי בשנת 2011.

נס חוזרת על תחזיתה לשנת 2011 - הכנסות מפעילות נמשכת בטווח שבין 595 מיליון דולר ל- 605 מיליון דולר .