מאזן רווחי ל-CA Technologies

יום ה', 28 ביולי 2011

CA Technologies מדווחת על התוצאות העסקיות לרבעון הראשון של שנת הכספים 2012

* ההכנסות הסתכמו ב-1.163 מיליארד דולרים, עלייה של 4 אחוזים בניכוי הפרשים בשערי מטבע ו-9 אחוזים נומינלית;

* הרווח למנייה הסתכם ב-0.45 דולרים לפי כללי GAAP, עלייה של 7 אחוזים בניכוי הפרשים בשערי מטבע ו-5 אחוזים כמדווח;

* הרווח למנייה שלא לפי כללי GAAP הסתכם ב-0.55 דולרים, עלייה של 23 אחוזים בניכוי הפרשים בשערי מטבע ועלייה של 22 אחוזים כמדווח;

* החברה הודיעה על כוונתה לרשום ברבעון השני הוצאה של 35 מיליון דולרים עד 45 מיליון דולרים במסגרת הפסקת ההשקעות בתחומי פעילות פחות רווחיים

* החברה שבה ומאשרת את התחזית ביחס להכנסות, לרווח למניה שלא לפי כללי GAAP ולתזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת הכספים 2012 המלאה; החברה עדכנה את התחזית ביחס לרווח למניה לפי כללי GAAP  בעקבות הרכישה של חברת Interactive TKO.