מאזן רווחי של מטריקס לרבעון השלישי

יום ה', 27 בנובמבר 2014

 

               

מטריקס מסכמת את הרבעון השלישי של 2014 עם הכנסות של כ- 512.5  מיליון שקל ? וגידול של כ- 11.9% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ- 36 מיליון שקל, עלייה של 20% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח התפעולי עמד על 7%. הרווח הנקי צמח בכ-9% והסתכם בכ- 22.1 מיליון שקל.

הכנסות מגזר פתרונות ושירותי תוכנה, מגזר הליבה של מטריקס,  המהווה כ- 74% מהכנסות החברה צמחו ב--11%  והסתכמו בכ- 387 מיליון שקל, וכ- 1,136.8  מיליון שקל לתקופה. הרווח התפעולי צמח בכ--33% והסתכם ברבעון בכ- 30 מיליון שקל  וכ- 79.1 מיליון  שקל בתקופה. שיעור הרווח  התפעולי של מגזר שירותי תוכנה ברבעון עמד על 7.7%.

 

מוטי גוטמן, מנכ"ל מטריקס: "הפעילות ברבעון השלישי הושפעה ממבצע 'צוק איתן', אם כי, בסכומים לא מהותיים, ובעיקר במגזרים הדרכה והטמעה ופתרונות אינטגרציה ותשתיות מיחשוב. אני שמח כי צמחנו בכל המדדים העסקיים והפיננסיים  ברבעון ובתקופה -  בהכנסות, ברווח הגולמי, הרווח התפעולי והרווח הנקי. מגוון הטכנולוגיות, המוצרים והשירותים שלנו, הפריסה הרחבה בכל ענפי המשק, לצד ההרחבה של פעילותנו בשוק הבינלאומי, מאפשרים לנו לשמור על יציבות וצמיחה גם בתקופות סוערות."