מגבשים מדיניות לאומית לישומים ביומטרים

יום ד', 21 בספטמבר 2016

עם פתיחתו של הכנס השנתי של תעשיית ההזדהות הבטוחה והיישומים הביומטריים, שנערך בתל אביב, דיווח רם ולצר, הממונה על היישומים הביומטריים במשרד ראש הממשלה, כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אישר את המדיניות הלאומית האינטגרטיבית לשימוש ביישומים ביומטריים. 

לדברי ולצר, עקרונות המדיניות ליישומים ביומטריים מאפשרים איזון בין התועלות הגלומות בביומטריה ובין הסיכונים הטמונים בה מאידך. המדיניות גובשה על ידי מומחים, מהשורה הראשונה בישראל, בתחומי הביומטריה, אבטחת המידע והפרטיות, ולאחר היוועצות עם הגורמים הרלוונטיים בממשלה, במגזר הפרטי והציבור הרחב.

?הסדרת התחום באמצעות המדיניות תאפשר לאזרחים, לתאגידים ולמשרדי הממשלה, ליהנות מתועלות היישומים הביומטריים, ובה ובעת, לאזן בין תועלות אלו ובין החובה לוודא שמירה על הפרטיות, המידע והביטחון?, אומר ולצר. ?יישומים ביומטריים נשענים על טכנולוגיה המתפתחת במהירות רבה, וכבר היום הינם בעלי נוכחות בשגרת יומנו (למשל במשרדי ממשלה שונים, במעברי גבול, בבתי חולים, קופות חולים, חברות אשראי, סלולר, כניסה למתקנים וגישה למערכות).

מגמה זו צפויה אף לגבור. שימוש ביישומים ביומטריים, יש בו כדי להביא להתייעלות, להקלה על ביצוע עסקים, לרווחים, לשיפור תהליכים, להרחבה והנגשה של שירותים רבים במגזר הממשלתי-ציבורי ובמגזר הפרטי. בצד התועלות הרבות הגלומות בשימוש ביישומים ביומטריים, טמון בו גם סיכון פוטנציאלי של נזק העלול להיגרם ?. המדיניות, כך אומר ולצר, תבטיח את האיזון החיוני.

ולצר הבהיר כי המדיניות המאושרת אינה חלה על פרויקט התיעוד הלאומי החכם, המנוהל במשרד הפנים (תעודות זהות, דרכונים ומאגר ביומטרי) בהתאם להוראות חוק ספציפי – "הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים", המסדיר את אופן פעולתו.

הכנס השנתי של תעשיית ההזדהות הבטוחה והיישומים הביומטריים, בייזום יחידת הממונה ובשיתוף משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, הציג בפני כ-200 משתתפים, מהארץ ומחו?ל, את העשייה המבוצעת על ידי הממשלה בתחומי ההזדהות הבטוחה והיישומים הביומטריים – ושם דגש מרכזי על חידושים, אתגרים ומגמות עולמיות בתחומים אלו. הכנס אף היווה נקודת מפגש של מאות המשתתפים עם מבחר של חברות סטארטאפ ישראליות הפעילות בתחום, שהציגו בתערוכה נלווית, כשלחלק מהן הייתה זו חשיפה ראשונה לקהל הישראלי.