מגמות מדאיגות בייצוא הישראלי לאיחוד האירופי

יום ד', 22 באפריל 2015

 

 

מאתי גל מור , נספח כלכלי- בריסל, בלגיה 

 

2014 הייתה שנה מאתגרת ליצואנים הישראלים, המייצאים לאיחוד האירופי, בעקבות הצמיחה הכלכלית הנמוכה ביבשת. הייצוא הישראלי רשם עלייה קטנה מ- 15 מיליארד דולר ב-2013 ל- 15.1 מיליארד (ללא יהלומים) ב-2014, צמיחה של כחצי אחוז. עלייה של כ-2% נרשמה בייצוא ב-2014 כולל יהלומים, שהסתכמה ב-18 מיליארד דולר מישראל למדינות האיחוד האירופי. המוצרים העיקריים המיוצאים לאיחוד הינם מינרלים, כימיקלים ודשנים, מכונות, יהלומים ומתכות יקרות, אם כי עבור קטגוריות אלו נרשמו ירידות קלות מ-2013.

ירידה בייצוא נרשמה למדינות, כגון איטליה, ספרד ואירלנד. בייצוא לאירלנד נרשמה ירידה חדה של 34% בייצוא הישראלי, ירידה של 18% לספרד, וירידה של כ-7% בייצוא לאיטליה. לעומת זאת, נרשמה עלייה של 5.5% בייצוא לצרפת ועלייה של כ-3% לבריטניה.

במקרה של יוון, הנמצאת במשבר מתמשך, אשר הביא לירידה של כ- 25% בתוצר במהלך 5 השנים האחרונות ומתמודדת עם אתגר החזר החוב וההלוואות לאיחוד האירופי, מעניין לראות, כי הייצוא הישראלי למדינה רשם עלייה חדה של מעל 75%, בעיקר בכימיקלים, מוצרי עץ ומכונות.

מעניין במיוחד לבחון את ההתפתחויות והמגמות בסקטור הכימיקלים, אחד מהסקטורים המרכזיים המיוצא כיום מישראל לאיחוד האירופי. ב- 2013 כ-38% מהיצוא הישראלי לאיחוד האירופי היה של כימיקלים, וב-2014 חל גידול קטן של 1.5% בייצוא. משרד הכלכלה עוקב אחר מדיניות האיחוד האירופי בנושא חקיקות בתחום והצעות חקיקה רלוונטיות על מנת לוודא, כי לא מוצבים חסמי סחר שונים ליצוא הישראלי לאירופה.

העיקריות מבין החקיקות הללו הנן רגולציית ה- REACHאשר נכנסה לתוקף באמצע 2007 ועוסקת בדרישות רישום, אישור והערכה של מספר גדול מאוד של כימיקלים המיוצרים או מיובאים לאיחוד האירופי ומיושמת בכמה שלבים ורגולציית CLP, אשר נכנסה לתוקפה ב-2009 ועוסקת בדרישות סיווג, תיוג ואריזה של חומרים ותערובות כימיות.

כמו כן, חקיקות נוספות הנמצאות במעקב מתמיד הינן חקיקות בתחום פסולת מוצרי אלקטרוניקה, הובלת חומרים מסוכנים, חקיקות העוסקות בקוטלי מזיקים, דשנים ועוד.

עם השנים, מדיניות האיחוד התחום מחמירה ועלויות רישום החומרים וקבלת רישוי עבורם מתייקרים ומערימים קשיים בעיקר עבור חברות קטנות, המתקשות לעמוד בהן, הן בתוך האיחוד והן ממדינות המייצאות לשוק האירופי, כגון ישראל.

מלבד תעשיית הכימיה, תעשיות נוספות בישראל, העושות שימוש בחומרים כימיים (תרופות, אלקטרוניקה, פלסטיק, טקסטיל ועוד), עוקבות אחר ההתפתחויות הללו.

בנוסף, חשוב לציין, כי במו"מ על הסכם הסחר הנידון בימים אלו בין ארה"ב והאיחוד האירופי, נושא הכימיקלים הינו נושא עיקרי ויש להמתין ולראות האם המו"מ ישפיע על הרגולציה בתחום, בשני הצדדים, וכתוצאה מכך, על הסחר עם מדינות שלישיות.