מגמת עליה ברכש במערב ובישראל - פותחת הזמנויות כלכליות

יום ה', 22 בדצמבר 2016

מגמת עליה ברכש במערב ובישראל - פותחת הזמנויות כלכליות.

מדד מנהלי הרכש בישראל בשיתוף בנק הפועלים לחודש נובמבר 2016 ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמת ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 54.3% לעומת ערך של 51.1% שנמדד בחודש הקודם  (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), עליה של 3.2% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם.  החודש הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים גם הם בהתרחבות כולל רכיב הביקושים המקומיים ששב החודש להתרחבות. החודש גם רכיב המחירים ממשיך להימצא בהתרחבות.

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, עלה בחודש נובמבר לרמה 52.1 נקודות – הרמה הגבוהה ביותר בעשרים ושבעה החודשים האחרונים. הרמה בארה"ב הייתה הגבוהה ביותר ב- 13 החודשים האחרונים ובגוש האירו הרמה הגבוהה מזה 34 חודשים.

משה יחזקאל יו"ר ארגון מנהלי הרכש והלוגיסטיקה מציין על עליה דרסטית של 8.8% בהזמנות מקומיות לעומת החודש הקודם, גם רכיב המחירים ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות, המשמעות של רכיב המחירים כי נצפתה התייקרות במחירי חומרי הגלם. לעומת זאת רכיב יבוא חומרי גלם נמצא זה החודש השני בהתכווצות.

כלכלני בנק הפועלים: מדד מנהלי הרכש בישראל נמצא במגמת עלייה מזה חמישה חודשים, שעולה בקנה אחד עם עליית מדדי מנהלי הרכש בעולם. נתוני הייצור התעשייתי האחרונים שפרסמה הלמ"ס הראו שהייצור התעשייתי גדל בחודשים יולי-ספטמבר בקצב שנתי נמוך של כ- 1%, וכן חלה עלייה במספר המועסקים בתעשייה. התמונה של היצוא התעשייתי היא פחות מעודדת, אם כי בנתוני חודש נובמבר חל גם שיפור מסוים. אנו סבורים רמת מדד מנהלי הרכש בישראל משקפת את הביקושים המקומיים הגבוהים, וכן רוח גבית מעליית ההזמנות למוצרי תעשייה בעולם.