מגעים לקליטת עובדי קבלן בתחום התקשוב בממשלה

יום ד', 8 בפברואר 2012

בהמולה הכללית (כולל השביתה) סביב העסקת עובדי קבלן על ידי המשק הציבורי (והפרטי) נעלם מקומם החשוב של עובדי המחשוב. נודע כי באחרונה, בלחץ האירועים, מתנהל משא ומתן בין האוצר להסתדרות על אפשרות קליטה מלאה בעבודה של כ-2,500 עובדי מחשוב המוגדרים כ"מיקור חוץ".

נמסר כי לכאורה האוצר מוכן לקלוט עובדי קבלן אלה, אולם הוא מעלה דרישה בלתיסבירהלחלוטין, המנוגדת לזכות יסוד במדינה דמוקרטית, והיא התחייבות להימנע משביתות ועיצומים על ידי העובדים הללו.

באוצרטוענים כי ההסתדרות היא ש"תוקעת" את חתימת ההסכם - אף על-פי שמדובר בהישגלעובדים.זאת, לאור העובדה כי המשרד מוותר למעשה על סמכותו ועל כוחו בקביעת תוספותהשכרלעובדים (כפי המקובל עם עובי קבלן). באוצר מסבירים

כי אין שום אפשרות"להעניק" לעובדים אלה זכות שביתה, שכן הפעלת זכות זו "צפויה לשתק את המדינה ולהעמידאותהבפני סכנה".

חוגי ענף התקשוב אומרים כי "זוהי מיניות האוצר בשנים האחרונות להעסיק עובדי קבלן בתחום התקשוב, כדרך לחיסכון בהוצאות והקטנה לכאורה של מצבת העובדים בתחום זה. הדבר בא לידי ביטוי גם בהעסקת עובדי קבלן בתחומים חיוניים כמו מערכת המסים (שע"ם), המכס והמחשוב בתוך המשרדים.