מדד אמון הצרכנים ירד בחודשיים האחרונים

יום ב', 6 בינואר 2014

 

 

ירידה במדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים ו- TNSבחודש דצמבר2013

 

  • ירידה במדד אמון הצרכנים בחודש דצמבר 2013.
  • הרעה בתפיסת המצב השוטף ובתפיסת המצב העתידי.
  • הרעה בולטת בתפיסת מצב התעסוקה כיום.
  • כלכלני בנק הפועלים: מדד אמון הצרכנים ירד בחודשיים האחרונים ב- 5.2 נקודות. מדד אמון הצרכנים נמוך עתה בכ- 6 נקודות לעומת דצמבר 2012, ולהערכתנו הדבר יתבטא בהאטה של הגידול בצריכה הפרטית ב- 2014.

 

 

מדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים ו-TNSטלסקר ירד בחודש דצמבר ב- 3.1 נקודות לרמה של 120.8 (אפריל 2002=100). המדד למצב השוטף ירד ב- 4.0 נקודות ומדד הציפיות ירד ב- 2.5 נקודת אחוז.

 

בארה"ב נרשמה בחודש דצמבר עלייה חדה של 6.1 נקודות במדד אמון הצרכנים של הקונפרנס-בורד לרמה של 78.1 נקודות. העלייה נבעה מתחושתם של הצרכנים לגבי שיפור בתפיסת מצב התעסוקה כיום ובתפיסת המצב הכלכלי העתידי. בסיכום שנתי רשם מדד אמון הצרכנים בארה"ב עלייה של כ- 10 נקודות - עלייה של 17% לעומת ירידה של 4.6% במדד אמון הצרכנים בישראל באותה התקופה.

 

כלכלני בנק הפועלים: מדד אמון הצרכנים ירד בחודשיים האחרונים ב- 5.2 נקודות. הסקר מעלה תפיסת מצב פסימית של שוק העבודה, וזאת אולי כתוצאה מפרסומים רבים אודות ירידה בתעסוקה בסקטור העסקי. סקר כוח אדם של הלמ"ס הצביע דווקא על שיפור נוסף בשוק העבודה תוך ירידה בשיעור האבטלה לרמה נמוכה של 5.5%. יתכן שהפער בין אמון הצרכנים לסקר כוח אדם נובע מכך שמרבית השיפור בתעסוקה היה בסקטור הציבורי. מדד אמון הצרכנים נמוך עתה בכ- 6 נקודות לעומת דצמבר 2012, ולהערכתנו הדבר יתבטא בהאטה של הגידול בצריכה הפרטית ב- 2014.