מדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים

יום ג', 6 בספטמבר 2011

 

מדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים ו-TNSטלסקר ירד בחודש אוגוסט ב-0.1 נקודות לרמה של 132.7 (אפריל 2002=100). המדד למצב השוטף רשם ירידה של 5.3 נקודות ומדד הציפיות רשם עלייה של 3.4 נקודות.

בארה"ב נרשמה בחודש אוגוסט ירידה חדה במדד אמון הצרכנים של הקונפרנס בורד. רמת המדד היא הנמוכה מזה כשנתיים והושפעה ככל הנראה מאי-התאוששות שוק העבודה ומהירידה באמון במערכת הפוליטית, לאור אי ההסכמות בדבר העלאת תקרת החוב.

כלכלני בנק הפועלים: אמון הצרכנים רושם מזה מספר חודשים תנודתיות סביב רמה גבוהה יחסית. בחודשיים האחרונים חלה ירידה של 10.0 נקודות במדד למצב השוטף ועלייה של 4.6 נקודות במדד הציפיות. אווירת הקניות (שאינה משתקללת במדד) ירדה בחודשיים אלו ב-14.9 נקודות. אנו נוטים לייחס את ההרעה בתפיסת המצב השוטף לעלייה ברמת אי-הוודאות הכלכלית, ירידות המחירים בשוקי ההון וכן הידרדרות במצב הביטחוני. תפיסת מצב התעסוקה נותרה יציבה בחודש החולף ברמה גבוהה העולה בקנה אחד עם נתוני הלמ"ס שהצביעו על ירידה בשיעור האבטלה לרמה של 5.5% ברבעון השני של השנה. יתכן שהמצב הטוב של שוק העבודה מקרין על תחושות הצרכנים לגבי העתיד.

 

 

 

 

  • יציבות במדד אמון הצרכנים בחודש אוגוסט.
  •  ירידה בתפיסת המצב השוטף ועלייה במדד הציפיות.
  • כלכלני בנק הפועלים: אמון הצרכנים רושם מזה מספר חודשים תנודתיות סביב רמה גבוהה יחסית. בחודשיים האחרונים חלה ירידה במדד למצב השוטף והרעה באווירת הקניות ומנגד נרשמה עלייה במדד הציפיות. אנו נוטים לייחס את ההרעה בתפיסת המצב השוטף לעלייה ברמת אי-הוודאות הכלכלית, ירידות המחירים בשוקי ההון וכן הידרדרות במצב הביטחוני.