מהו נקל

יום א', 10 באפריל 2016

 

איה ליבוביץ' , מרכזת בכירה מחלקת OECD

היחידה להתנהגות עסקית נאותה (Responsible Business Conduct- RBC)  של מינהל סחר חוץ, אירחה השבוע מפגש בין לאומי של נק"לים – נקודות קשר לאומיות (National Contact Points – NCP's) לקווים המנחים של ה-OECDלחברות רב לאומיות (OECD Guidelines for MNE's).

מדובר במפגש מקצועי בו השתתפו נציגים מ13 מדינות- ארה"ב, קנדה, צ'ילה, צרפת, גרמניה, בלגיה, צ'כיה, בלגיה, דנמרק, הונגריה, ספרד, שוודיה וישראל וכמו כן נציגי מזכירות ה-OECD  ובראשם יו"ר קבוצת העבודה ב OECDשל התנהגות עסקית נאותה

הקווים המנחים הם כללים וולונטריים של התנהגות אתית אשר מהווים עקרונות להתנהגות עסקית נאותה של חברות רב לאומיות. כיום חתומות 46 מדינות (34 מדינות החברות ב- OECDו12 נוספות) על הצהרת ההשקעות של ה- OECDשבמסגרתה נכללים הקווים המנחים המחייבים את הקמת הנק"ל.

נקודות הקשר הלאומיות אחראיות להפצת והטמעת הקווים המנחים בקרב התעשייה ,קידום המודעות סביב נושאי האחריות התאגידית וטיפול בתלונות הנוגעות להפרה אפשרית של הקווים המנחים.

מנהל מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה,  אוהד כהן, פתח את המפגש עם סקירה כלכלית על ישראל. לאחר מכן קיימנו שולחן עגול עם נציגים מהתעשייה והחברה האזרחית. מומו מהאדב, מנכ"ל ארגון "מעלה" לדירוג של אחריות תאגידית שיתף את האורחים בתוצאות הסקר השנתי על התפיסות של  הציבור הישראלי בכל הקשור באמון בגופים ומוסדות. בסוף היום נחשפנו לרעיונות עכשוויים לשימוש במדיה החברית לקידום הקווים המנחים.

ביום השני של המפגש קיימנו יום שכולו מוקדש ללמידת עמיתים, שיתוף מידע ודיון וקידום סוגיות שוטפות. השתתפנו בסיור היסטורי/ דתי בירושלים ,ערכנו סיור מודרך בכנסת וקינחנו בהיכרות עם המטבח הישראלי המסורתי במסעדת "אמא".

אין ספק שהאירוע תרם רבות לשיתופי פעולה של ישראל עם חברותיה ב-OECD  וחשוב לא פחות- תרם להיכרות וחיזוק הקשר האישי שלהם עם ישראל.

לפרטים: www.israel-trade.net