מהפכה בשירותים המקוונים לבעלי העסקים

יום ב', 4 ביולי 2011

במסגרת הרפורמה לייעול וקיצור הליכי עשיית עסקים בישראל, הושקו היום שלוש מערכות באינטרנט לטובת בעלי העסקים: הפורטל לפתיחת עסק, מערכת מידע לרישוי עסקים ושער המידע לרישוי ובנייה. המערכות שפותחו בגישת ה-Single Windowמאפשרות הגשת בקשות מקוונות למגוון רשויות ממשלתיות וחוסכות בכך לאנשי העסקים התרוצצות מיותרת בין משרדים ורשויות.

עד היום פתיחת עסק בישראל ארכה 34 ימים, רישוי עסק הצריך פנייה ל-5 רשויות ממשלתיות שונות ולרישום נכס נדרשו 142 ימים. כחלק ממהלכי הממשלה לקידום הנושא ושיפור המצב הקיים, הקים מערך ממשל זמין שלוש מערכות שנועדו להקל על אנשי העסקים, לייעל את השירות הניתן להם ולצמצם את הבירוקרטיה.

הפורטל לפתיחת עסק | http://business.gov.il

עד היום, הקמת עסק חדש דרשה פנייה בנפרד ל-3 רשויות ממשלתיות: רשם החברות, רשות המסים והמוסד לביטוח לאומי. כל רשות דרשה טפסים ודיווח זהים. התהליך ארך כ-34 יום. הפורטל לפתיחת עסק מאפשר השלמה מלאה של תהליך פתיחת עסק תוך 14 יום בלבד, כולל הצגת סטטוס הבקשה ברשויות השונות ומתן הסברים מפורטים אודות האגרות והטפסים הנדרשים.

 

מערכת מידע לרישוי עסקים | http://govx.ra.gov.il

עד היום, הוצאת רישיון עסק הייתה הליך מורכב שדורש אישורים מ-5 רשויות ממשלתיות שונות. מערכת מידע לרישוי עסקים מייעלת באופן משמעותי את התהליך בעזרת מתן אפשרות להגשת בקשה באופן מקוון, תוך הצגה ברורה של דרישות הרשויות השונות וליקויים שונים שנמצאו בעסק. בנוסף, יעמדו לרשות בעלי העסקים כלים אינטראקטיביים שונים שיאפשרו שמירת מידע באזור אישי, העברת שאלות ובקשות למוקד פניות מרוכז ועוד. בשלב הראשון, עלה אתר המידע ובמקביל מוצגת הרפורמה ברישוי העסקים שכוללת גם מסלול ירוק לעסקים מקבוצה מוגדרת שיקבלו רישיון עסק מיידי.

 

שער המידע לרישוי ולבנייה | http://bonim.pnim.gov.il

עד היום, תהליך רישום נכס ארך 142 יום, במהלכם פונים המבקשים לרשויות מקומיות, משרד המשפטים, מנהל מקרקעי ישראל, רשות המסים וגופים נוספים. כיום מתבצע ניתוח של תהליך במקביל לחקיקה שצמצמה את משך הזמן הנדרש להשלמתו. אתר המידע של שער המידע לרישוי ולבנייה כבר עלה לאוויר והשלמת המערכת צפויה בחודש אוגוסט 2011. עם עלייתה היא תאפשר הגשת בקשה לרישום נכס בלי לצאת הבית, כולל קבלת חיווי וסטטוס בזמן אמת על מצב הבקשה ברשויות השונות וליקויים שנמצאו במבנה.