מועצת הכבלים נגד ייקור תעריפים

יום ב', 28 בדצמבר 2015

מועצת הכבלים והלוויין החליטה שלא לאשר באופן זמני את העלאת המחירים בחברת הוט, ובמקביל לאשר את העלאת המחירים בחברת yes. דוח שהוכן במועצה הופץ לכל חבריה והמסקנה העולה ממנו היא שיש לפקח על המחירים בשוק השידורים.

כזכור, מועצת הכבלים והלוויין ביקשה לעכב את העלאת המחירים בהוט וב-yes לאחר שחששה שהחברות תיאמו ביניהן את העלאת המחירים עליה הודיעו בסמיכות. בתחילה הייתה זו yes שהודיעה שהיא מעלה את מחירי שירות ה-VOD בחמישה שקלים ולהשוותו למחירי ה-VODשל הוט, ואחריה הודיעה הוט שבכוונתה להעלות את המחירים של כל המנויים בשיעור ממוצע של 5%. העלאת המחירים כאמור התקבלה בביקורת במועצה ויו"ר המועצה כינתה זאת חזירות והודיעה שתעשה כל שביכולתה על מנת למנוע את העלאת המחירים לאחר שתבדוק את הפרטים.

דוח, שיצא לכל חברי המועצה לקראת הדיון, הגיע לידי גלובס. מהדוח עולה כי החברות מציעות כמות גדולה מאוד של מבצעים חסויים לרוב מהציבור בכל נקודת זמן, תוך אפליה שלכאורה מהווה הפרה של תנאי הרישיון ועקיפה של הרגולציה. מכאן, שהמועצה שוקלת לפקח על מחירי החבילות.

מהדוח עולה עוד כי המועצה מתכוונת לאפשר העלאת מחירים ביס, שכן כאמור היא ייקרה רק את שירות הוי או די שלה לכל המנויים ואילו במקרה של הוט נראה שהמועצה לא תאשר כיוון שהנושא עדיין נדרש לבדיקה על ידה.