מושק מדד תל-אביב טק-עילית

יום ב', 7 באפריל 2014

 

דירקטוריון הבורסה לניירות ערך אישר ביום 3.4.2014 את השקת מדד ת"א טק-עילית, אשר יכלול את המניות של החברות הגדולות בענפי הביומד והטכנולוגיה.

במדד החדש תכללנה חברות בעלות שיעור החזקות ציבור מינימלי של 25% ושווי שוק מינימלי של 400 מיליון שקל. שווי השוק הנדרש מחברות אשר תבצענה הנפקה ראשונה (IPO)  ותכנסנה למדד במסלול המהיר, יהיה 200 מיליון שקל לפחות.  מספר המניות במדד לא יוגבל ומגבלת המשקל של מניה במדד תעמוד על 10%. המדד החדש צפוי להיות גם חלק ממדד "הייטק ישראלי" חדש שיחושב על ידי מחשב מדדים בינלאומי וצפוי להוות נכס בסיס למוצרים עוקבי מדדים, ובכך יאפשר חשיפה של תעשיית ההייטק הישראלית למשקיעים זרים. כיום רשומות בבורסה 34 מניות העומדות בקריטריונים של מדד ת"א טק-עילית, 23 מהן מניות טכנולוגיה ו-11 מניות ביומד. שווי החזקות הציבור במניות אלה עומד על כ-45 מיליארד שקל.

המדד יושק ב-11 במאי 2014.

 

השקת המדד הינה צעד ראשון ביישום החלטות הוועדה לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המו"פ אשר הגישה את המלצותיה לעידוד רישום למסחר של חברות טכנולוגיה בבורסה.

עם השקת המדד החדש הוחלט גם על הרחבת מדד ת"א בלוטק-50 למדד ת"א-בלוטק שיכלול את כל המניות הנכללות במדדי ת"א-טכנולוגיה ות"א-ביומד, ללא הגבלה של מספר המניות במדד, זאת החל מ-15 ביוני, 2014 (מועד העדכון הקרוב של הרכב מדדי המניות). בעקבות השינוי המוצע, צפויות להתווסף למדד ת"א-בלוטק כ- 7 מניות, בשווי שוק של כ-950 מיליון ש"ח.