מחדלי ניהול שליטה ובקרה בשלטון המקומי

יום ה', 26 בנובמבר 2015

הדוח החדש של מבקר המדינה יוסף שפירא על הרשויות המקומיות מגלה שורה ארוכה של מחדלים ובהם גם כאלה הקשורים לתחום המחשוב שליטה ובקרה.

בין אלה:

התקשרות עם ספקי שירותים בכל התחומים ממחשוב ועד הספקה ללא מכרזים ובדיקות מחויבים.

תחום התכנון והבנייה: אחד הגופים שנבדקו בתחום זה הוא הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה השומרון. הביקורת העלתה ליקויים, חלקם חמורים עד כדי פגיעה באמון הציבור, בעבודת הוועדה. במרחב הוועדה נעשתה בנייה לא חוקית בהיקף נרחב, כולל  ע"י ראשי מועצות. תופעה המעידה יותר מכול על תפקודה הלקוי.

בעיריית בת ים נערכה ביקורת מעקב. במסגרתה נבדק ניהול השכרת נכסים על ידי העירייה. נמצא, כי העירייה והוועדה המקומית איפשרו לשוכרי נכסים ששכרו את הנכסים מהעירייה לבצע בנייה בלתי חוקית בהיקף נרחב, מרביתם שלא בהתאם לתכניות מאושרות. חמור מכך, העירייה השכירה את הנכסים הללו למשתמשים בלא שהיו לה זכויות בנכסים, שכן היא לא חתמה על הסכמי חכירה מתאימים עם רמ"י (רשות מקרקעי ישראל), ולחלקם נתנה היתרים בניגוד לתכניות ולחוק. בנייה זו יצרה השתלטות בפועל על חלקים מחוף הים בלי שהחוק נאכף כנגד המחזיקים שלא כדין.

עירית ירושלים - ניהול התקשרויות לרכישת טובין ושירותים: עירית ירושלים מתקשרת עם ספקים ונותני שירותים במיליארדי שקלים בשנה. נמצא שהיא משתמשת ביד רחבה בפטור ממכרזים. על  כל המשתמע מכך. פרסום חוצות בתחומי הרשויות המקומיות: הדוח מצביע על התופעה החמורה של התקנת שלטים במרחב הציבורי ללא היתר, תוך סיכון בטיחותי וסיכון לתעבורה.

  •  
  • החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ: התקשרויות ללא מכרז. החברה למשק וכלכלה אינה מעניקה בעצמה שירותים לרשויות מקומית אלא מתקשרת ללא  מכרז עם נותני שירותים  והם שמספקים את השירותים לרשויות המקומית. משרד הפנים איפשר  לחברה למשק וכלכלה לגבות  מהרשויות המקומיות עמלות גבוהות מהמקובל בשוק, בה בשעה  שהן מצויות בקשיים כלכליים.
     

הדוח מקיף נושאים רבים ומגוונים, אשר להם השפעות ישירות ועקיפות על איכות חייו של התושב על שלומו, בריאותו וביטחונו האישי. הרשויות המקומיות מחויבות לספק לתושביהן רמת שירותים נאותה, ומכאן גם החובה של הרשויות המקומיות, וכן של משרדי הממשלה, לפעול בדרך מהירה ויעילה לתיקון הליקויים שהועלו על מנת לשפר את השירות הניתן לתושבים ולאזרחים.